Γονείς, εκπαιδευτικοί μαθητές: το τρίπτυχο της μάθησης


Κατηγορία: Μελέτες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΗ συνεργασία γονέων, εκπαiδευτικών και μαθητών είναι το τρίπτυχο που εξασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα στη μάθηση αλλά και στη συναισθηματική καλλιέρεγεια των εμπλεκόμενων και την αυτοεκτίμηση τους. Ωστόσο, συνεχεια γίνονται πολλές συζητήσεις για τον τρόπο συνεργασίας αλλά και το επίσημο και ανεπίσημο πρωτόκολλο επικοινωνίας που θα πρέπει να εφαρμόζεται. 


Το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  Parent-Teacher Home Visit Project έχει ξεκινήσει στο Sacramento των Η.Π.Α. και έχει αναδείξει πολλά σημαντικά στοιχεία για το πόσο μπορεί να βοηθήσει η ουσιαστικότερη και καλύτερη επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων.


Το σύνηθες είναι να ορίζονται ημέρες και ώρες συνεργασίας εκπαδιευτικών και γονέων στο σχολείο προκειμένου οι δεύτεροι να ενημερωθούν για την πρόοδο αλλά και για τις προιβληγματικές συμπεριφορές και τα μναθησιακά προβλήματα που αντιμετωπίζει το παιδί. Ο τρόπος αυτής της συνάντησης δημιουργεί συναισθήματα άγχους και πίεσης και πολλές φορές μπορεί να δημιουργηθεί ένταση. Στη συτγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση προτείνεται ένας άλλο τρόπος επικοινωνίας ίσως πιο άτυπος αλλά και πιο ουσιαστικός συναισθηματικά. Οι γονείς ορίζουν την ημερομήνία επίσκεψης του εκπαιδευτικού στο σπίτι προκειμένου να μιλήσουν για τους κοινούς φόβους και προβληματσιμούς που αντιμετωπίζουν σε σχέση με το παιδί και να προσπαθήσουν από κοινού να βρουν ένα τρόπο κοινής αντιμετώπισης. Στο άρθρο που ακολουθεί η  παρουσιάζει τα πρώτα βασικά αποτελέσματα αυτόυ του project που μοιάζει να γεφυρώνει το κενό επικοινωνίας ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Ενημέρωση: 05-02-2016 10:53 | Αρχείο Κατηγορίας Μελέτες