Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης από την ΕΕ


Κατηγορία: Μελέτες
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Δημοσιεύτηκε η 4η κατά σειρά έκθεση της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση η οποία περιγράφει απλά και κατανοητά την εξέλιξη των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την ΕΕ: "Η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης προβάλλει τις προτεραιότητες χρηματοδότησης στον τομέα της εκπαίδευσης και καθορίζει τις πολιτικές που συμβάλλουν στη βελτίωση της ολοκλήρωσης, της ποιότητας και της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη".


Στην ειδική ιστοσελίδα μπορούν να βρεθούν οι εκθέσεις για κάθε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεχωριστά αλλά και η πλήρης έκθεση που παρουσιάζει τα σημαντικότερα ευρύματα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι διαδραστικοί χάρτες που έχουν δημιουργηθεί ώστε να αξιολογηθούν οι επιδόσεις και η πρόοδος των κρατών μελών σε σχέση με τους στόχους που έχουν θέσει σε σχέση με την εκπαίδευση και την κατάρτιση.


Η έκθεση αυτή έχει γίνει απαραίτητο εργαλείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική κοινότητα και είναι μία από τις κύριες πηγές στις οποίες θα βασιστεί η ανάλυση της Επιτροπής για τις προκλήσεις στην εκπαίδευση και τις εξελίξεις πολιτικής, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2016.Ενημέρωση: 07-01-2016 08:10 | Αρχείο Κατηγορίας Μελέτες