Νηπιαγωγείο τρίτης ηλικίας


Κατηγορία: Μελέτες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΗ αλληλεπίδραση των γενεών αποτελούσε από την αρχαιότητα τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο μάθησης αλλά και μεταφορά γνώσεων και εμπειριών. Εκπαιδευτικές έρευνες αποδεικνύουν πως οι άνθρωποι τρίτης ηλικίας έχουν πολλά ακόμα να προσφέρουν στο τομέα της γνώσης και συγκεκριμένα της εκπαίδευσης.
Είναι κοινώς αποδεκτό πως οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας των ανθρώπων τρίτης ηλικίας συνήθως παρουσιάζουν μία εικόνα εγκατάλειψης και απομόνωσης, υιοθετώντας ουσιαστικά την άποψη πως οι άνθρωποι αυτό δεν "ταιριάζουν" με τη νέα γενιά.
Το ερευνητικό πρόγραμμα Present Perfect κινηματογραφήθηκε στις εγκαταστάσεις του Providence Mount St. Vincent στο Seattle, και είχε ως ερευνητικό αντικείμενο τη συνύπαρξη ενός οίκου ευγηρίας και ενός νηπιαγωγείου.
Μέσα από αυτό το ερευνητικό projects αναδείχθηκαν με τον καλύτερο τρόπο οι αρχές της διαγενεακής μάθησης με ποικίλα οφέλη για τα παιδιά στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης και κυρίως καλλιέργεια συναισθηματικής ασφάλειας και αυτοεκτίμησης.


Ενημέρωση: 15-06-2015 21:58 | Αρχείο Κατηγορίας Μελέτες