Τα "κλικς" των μαθητών μπορούν να βελτιώσουν την διδασκαλία


Κατηγορία: Ειδήσεις
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Τα διαδικτυακά μαθήματα μπορούν να προσφέρουν πολύ χρήσιμα στοιχεία για το πώς μαθαίνουν τα παιδιά, αν μπορέσει να αναλύσει κάποιος τα "κλικς" που πραγματοποιούν. Αν γίνει αυτό πραγματικότητα, τα μαθήματα μπορούν να γίνουν ακόμα πιο προσωποποιημένα και ακριβώς όπως τα επιθυμεί ο καθένας μας για να διατηρηθεί το ενδιαφέρον του.


Η καταγραφή της "συμπεριφοράς" των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στα παραδοσιακά μαθήματα.


 


Ένα από τα παραδείγματα που δίνει το άρθρο είναι η καταγραφή του κατά πόσον οι μαθητές βλέπουν τα βίντεος του Coursera. Τα βλέπουν ή όχι; Τα βλέπουν συνεχόμενα ή τα διακόπτουν συνεχώς; Αυτό μπορεί να δώσει στοιχεία στους υπεύθυνους ώστε να μπορέσουν να κάνουν και μια κατηγοριοποίηση των μαθητών, καθώς από ότι αποδεικνύεται δεν έχουν όλοι τον ίδιο τρόπο δουλειάς ή και τον ίδιο στόχο και ίσως δεν λειτουργούν καλά όλοι στην ίδια ομάδα.

Ετικέττες: mooc, student, online, teacher


Ενημέρωση: 04-11-2013 08:53 | Αρχείο Κατηγορίας Ειδήσεις