Η σιωπηλή επανάσταση της ανοιχτής μάθησης


Κατηγορία: Ειδήσεις
Συνεισφορά: Ένη Μελιάδου - eni.meliadou@gmail.com


Όταν η ανοιχτή μάθηση εξαπλώνεται και αφορά όλο και περισσότερους μαθητές που θα έχουν πρόσβαση και όλο και περισσότερα σχολεία που θα δημιουργούν τις πηγές,τότε αυτό ονομάζεται επανάσταση.
Δημόσια σχολεία των ΗΠΑ που πραγματοποιούν διαδικτυακά μαθήματα θα οργανωθούν ώστε να δημιουργήσουν μία κοινή πλατφόρμα με το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος σπουδών τους. Βίντεο, εργαλεία αξιολόγησης, αναλυτικά προγράμματα, με την άδεια της Creative Commons, όλα πια θα αποτελέσουν ανοιχτές εκπαιδευτικές πηγές για όλους. Ήδη από το 1990 το κολλέγιο Yale και το MIT προσφέρουν ελεύθερα υλικό στους χρήστες του διαδικτύου, εικόνες , κείμενα, που όλοι μπορούν να κατεβάσουν και να χρησιμοποιήσουν. Ο διευθυντής του προγράμματος υπογραμμίζει ότι πρόκειται για εκτίναξη της πρόσβασης σε πηγές που παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση. Σίγουρα υλικό ελεύθερο μπορεί να αναζητήσει κάθε ενδιαφερόμενος σε διάφορες πηγές του διαδικτύου, σε γνωστές και δημοφιλείς, όμως,το υλικό που θα εντοπίσει θα είναι ανοργάνωτες και τυχαίες διδασκαλίες που δεν έχουν αξιολογηθεί. Η διαφορά της συγκεκριμένης πλατφόρμας είναι ότι θα προσφέρει επιστημονική οργάνωση της παρεχόμενης γνώσης με κριτήρια.


Ενημέρωση: 18-05-2011 11:44 | Αρχείο Κατηγορίας Ειδήσεις