Σχολεία «κατασκοπεύουν» τους διαδικτυακούς εκφοβιστές!


Κατηγορία: Ειδήσεις
Συνεισφορά: Μαριάνα Πουτακίδου - marpout@gmail.com


Με την παρακολούθηση των φορητών υπολογιστών στα σχολεία του Queensland επιχειρείται η καταστολή του σχολικού διαδικτυακού εκφοβισμού. Από την επόμενη χρονιά θα εγκατασταθεί στους σχολικούς υπολογιστές ένα πρόγραμμα παρακολούθησης των social media.


Το πρόγραμμα είναι παρόμοιο με εκείνο που χρησιμοποιείται ήδη σε ορισμένα ιδιωτικά και δημόσια σχολεία και καταγράφει λέξεις όπως «άσχημος» ή «πορνογραφικό» παρέχοντας αναφορές στους διευθυντές. Σχολείο στο Sunshine Coast ανέφερε την ύπαρξη μηνυμάτων που απευθύνονταν σε κορίτσια Γυμνασίου και τους ζητούσαν γυμνές φωτογραφίες τους ή τα προέτρεπαν σε αυτοτραυματισμό.


 


Ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών του Queensland χαιρέτισε την πρωτοβουλία και μελλοντικά θα ζητήσει να εφαρμοστεί σε όλα τα σχολεία. Από την άλλη πλευρά ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Πολιτικών Ελευθεριών του Queensland ανέφερε πως η πρωτοβουλία αυτή θα υποβάλει λογοκρισία στους μαθητές ενώ υποστήριξε ότι υπάρχει η ανάγκη παρακολούθησης του διαδικτυακού εκφοβισμού χωρίς να επηρεάζεται η ελευθερία του λόγου.Ενημέρωση: 02-11-2012 08:35 | Αρχείο Κατηγορίας Ειδήσεις