Φοιτητές εκπαιδεύουν δασκάλους στη χρήση της τεχνολογίας!


Κατηγορία: Ειδήσεις
Συνεισφορά: Μαριάνα Πουτακίδου - marpout@gmail.com


Οι εκπαιδευτικοί της Δημοτικής Εκπαίδευσης στο σχολείο Dattatraya Nagar στην Ινδία έγιναν μαθητές για μια ημέρα. Φοιτητές της ΜΚΟ Samagrashala τους δίδαξαν πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να ενισχύσουν τις εκπαιδευτικές του δεξιότητές.


Οι φοιτητές προσπάθησαν να εξοικειώσουν τους δασκάλους με το Google, τη Wikipedia, το Gmail, το YouTube, το Facebook και άλλες τέτοιες ιστοσελίδες. «Τους είπαμε πως θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους πόρους για τη διδασκαλία», δήλωσε ο Aniket Pathak, ένας από τους πέντε φοιτητές που διεξήγαγε το εργαστήριο.


 


Το σχολείο έχει δύο εργαστήρια που είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πολύ περισσότερο από ό,τι πριν, είπε η επικεφαλής Sandhya Medpalliwar. «Οι καθηγητές μπορούν πλέον να διδάξουν με έναν πιο ενδιαφέροντα τρόπο. Νωρίτερα, δεν ήταν πολύ άνετοι με τη χρήση της τεχνολογίας, αλλά με τη βοήθεια αυτών των παιδιών έχουν τη δυνατότητα να μάθουν γρήγορα. Οι μαθητές πλέον δεν ενδιαφέρονται να μαθαίνουν μηχανικά, έτσι αυτές οι νέες δεξιότητες θα είναι πολύ χρήσιμες για το σχολείο».Ενημέρωση: 28-09-2012 09:20 | Αρχείο Κατηγορίας Ειδήσεις