Νέο λογισμικό για εκπαιδευτικόύς από την Microsoft


Κατηγορία: Ειδήσεις
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΤο έντονο εδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο σχολικό πρόγραμμα δημιούργησε και την ανάγκη ανάπτυξκης και δημιουργίας ειδικών λογισμικών για εκπαιδευτικούς στόχους και σκοπούς.
Η γνωστή εταιρεία Microsoft ανακοίνωσε το νέο Office 365 προσανατολισμένο και σχεδιασμένο για εκπαιδευτική χρήση.
Τα νέα εργαλεία που προσφέρεθ επιτρέπουν τη διαδικτυακή συνεργασία αλλά και την ομαδική συνεργατική δουλεία με αποτελεσματικόερο τρόπο.
Σύμφωνα με τον υπέυθυνο της Microsoft John Williams το συγφκεκριμένο εργαλείο θα βοήθησει τόσο την απόδοση των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών.
Ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα για video chat και στιγμιαία μηνύματα στους μαθητές και φοιτητές κατά τη διάρκεια της εργασίας τους με το, επιτ΄ρποντας έτσι την εικονική διδασκαλία από οποιοδήποτε χώρο ή γεωγραφικό σημείο.
Για τους εκπαδιευτικούς παρέχεο εργαλεία εγγραφής τους μαθήματος κλαι βοντεοσκόπησης με την παράλληλη ανάρτησή τους σε ιστοχώρο.
Εϊναι ένα νεο εργλαείο που προωθεί τη διαδικτυακή μάθηση αλλά και την συνεργασία στην εκπαδιευτική κοινότητα με το διαμοιρασμό των ιδεών τους.


Ενημέρωση: 02-07-2012 13:01 | Αρχείο Κατηγορίας Ειδήσεις