Καταπολεμώντας το ψηφιακό χάσμα στις αγροτικές περιοχές


Κατηγορία: Ειδήσεις
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Τα περιοριστικά μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού ανέδειξαν ζητήματα που αντιμετωπίζουν πολλές αγροτικές περιοχές ως προς την πρόσβαση στις ΤΠΕ. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ παίζει κρίσιμο ρόλο στην εξασφάλιση της προόδου της εκπαίδευσης στις αγροτικές περιοχές.


Στις αγροτικές περιοχές, η περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο και η έλλειψη ψηφιακών συσκευών μπορεί να στέκονται εμπόδιο στην τηλεκπαίδευση και να μην επιτρέπουν στους μαθητές να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη μελλοντική τους σχολική και επαγγελματική πορεία. Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν επίσης να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες για τους εκπαιδευτικούς, ειδικά σε σχολεία που αντιμετωπίζουν ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού.

 

Η ψηφιακή τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να γεφυρώνει τις αποστάσεις και να θεμελιώνει σχολικά δίκτυα με στόχο την καταπολέμηση της απομόνωσης λόγω της γεωγραφικής απόστασης, παρέχοντας με τη διαμεσολάβηση της τεχνολογίας μαθησιακές ευκαιρίες σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Για παράδειγμα, η πλατφόρμα EU Rural Virtual Classroom διαθέτει συνεργατικούς εικονικούς χώρους όπου τα σχολεία των αγροτικών περιοχών μπορούν να αλληλοϋποστηρίζονται ανταποκρινόμενα στις προκλήσεις στελέχωσης και στις ανάγκες πρόσβασης σε περιεχόμενο, και δουλεύοντας από κοινού επάνω σε καινοτόμες δραστηριότητες.

 

Η βελτίωση της ψηφιακής συνδεσιμότητας στις αγροτικές περιοχές μέσω πρωτοβουλιών υποδομήςείναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη όλων των πτυχών των αγροτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης. Εξίσου σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών παίζει και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ψηφιακές δυνατότητες στις αγροτικές κοινότητες , η οποία θα πρέπει να προωθείται. Αγροτικές κοινότητες που βρίσκονται στην ίδια περιοχή μπορούν να συνεργάζονται για την εφαρμογή ψηφιακών προσεγγίσεων. Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο Smart Rural 21 είχε στόχο να προωθήσει και να εμπνεύσει τα χωριά να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν προσεγγίσεις και στρατηγικές «έξυπνων χωριών» σε όλη την Ευρώπη, να συναγάγουν συμπεράσματα και να υποστηρίξουν μελλοντικές παρεμβάσεις πολιτικής. Ένα από τα παραδείγματα εξηγεί πώς η διδασκαλία πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε ένα χωριό της Φινλανδίας.

 

Εκπαιδευτικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από την ΤΝ μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες και με περιορισμένη πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες. Εικονικοί καθηγητές και βοηθοί καθηγητών μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές στις εργασίες τους και τους εκπαιδευτικούς στη βαθμολόγηση και τον σχεδιασμό μαθημάτων. Για τις περιοχές με περιορισμένη ή αναξιόπιστη πρόσβαση στο διαδίκτυο, υπάρχουν μαθησιακά εργαλεία τροφοδοτούμενα από την ΤΝ για έξυπνα τηλέφωνα ή τάμπλετ , τα οποία λειτουργούν εκτός σύνδεσης και μπορούν να προσφέρουν ψηφιακή υποστήριξη.

Ετικέττες: EC, digital divide, AI


Ενημέρωση: 14-11-2023 08:57 | Αρχείο Κατηγορίας Ειδήσεις