Ανακαλύψτε τα ελληνικά σχολεία που πήραν την τιμητική ετικέτα eTwinning


Κατηγορία: Ειδήσεις
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Η νέα γενιά των Σχολειών eTwinning είναι το αποτέλεσμα μιας επικαιροποιημένης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, που ολοκληρώθηκε τους τελευταίους μήνες και σχεδιάστηκε από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης σε συνεργασία με τους Εθνικούς Οργανισμούς Υποστήριξης.


Η νέα διαδικασία δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές της Αποστολής των Σχολείων eTwinning και στα στοιχεία που απαιτούνται για να αποδειχθεί πώς ένα σχολείο συμμορφώνεται με τις βασικές αξίες της αποστολής αυτής σήμερα ή σκοπεύει να τις ακολουθήσει στο μέλλον:

 

Τα Σχολεία eTwinning έχουν καθοριστική σημασία για την επιτυχία του eTwinning και λειτουργούν ως σημείο αναφοράς για όλα τα άλλα σχολεία, καθώς αποδεικνύουν ότι οι αξίες τους ακολουθούν την Αποστολή του eTwinning. Μετά την υποβολή των συμμετοχών, οι Εθνικοί Οργανισμοί Υποστήριξης αξιολόγησαν προσεκτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν και απένειμαν την Ετικέτα Σχολείου eTwinning σε 4485 ιδρύματα.

Ανακαλύψτε τα 132 ελληνικά σχολεία που πήραν την ετικέτα eTwinning.

Ετικέττες: etwinning, school


Ενημέρωση: 16-05-2023 08:46 | Αρχείο Κατηγορίας Ειδήσεις