Διαδικτυακός Διαγωνισμός «Τα Σχολεία ως Ζωντανά Εργαστήρια για το μετασχηματισμό του διατροφικού συστήματος»


Κατηγορία: Ειδήσεις
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Στο πλαίσιο του έργου FoodSHIFT2030, διοργανώνεται διαδικτυακός διαγωνισμός «Τα Σχολεία ως Ζωντανά Εργαστήρια για το μετασχηματισμό του διατροφικού συστήματος» με έπαθλο τη δωρεάν συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Θερινό Σχολείο Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις 2-7 Ιουλίου στο Μαραθώνα.


Σκοπός του διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών που λαμβάνουν μέρος σε δράσεις σχετικά με το επισιτιστικό σύστημα ακολουθώντας αρχές της επιστήμης των πολιτών (citizen science) και ζωντανού εργαστηρίου (living lab) αλλά και να προσελκύσει ακόμα περισσότερες/-ους εκπαιδευτικούς σε αυτές τις δράσεις.  Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας σχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, που είτε συμμετέχουν ήδη, είτε επιθυμούν να συμμετάσχουν στην υλοποίηση Σχολικών Δράσεων Ζωντανού Εργαστηρίου στη θεματική του επισιτιστικού συστήματος. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την ειδικότητα, το αντικείμενο διδασκαλίας, ή τη σύνδεση με ορισμένα αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος.

 

Κάθε συμμετοχή υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Κοινότητα που έχει δημιουργηθεί στην Πλατφόρμα SALL (www.schoolofthefuture.eu/sall) ως «Έργο» (“Project”) και κοινοποιείται μέσω email στη διεύθυνση  foodshift2030-contest@lists.ea.gr . Η αξιολόγηση των συμμετοχών στον διαγωνισμό θα γίνει με τρόπο συμμετοχικό, διασφαλίζοντας συγχρόνως την ποιότητα και διαφάνεια ολόκληρης της διαδικασίας.

 

Όλες οι επιλέξιμες συμμετοχές στον διαγωνισμό θα λάβουν σχετική βεβαίωση από το ευρωπαϊκό έργο FoodSHIFT2030. Οι εκπαιδευτικοί των 10 κορυφαίων συμμετοχών της τελικής κατάταξης θα επιβραβευθούν με το δικαίωμα δωρεάν συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Θερινό Σχολείο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 2023 του έργου FoodSHIFT2030 (FOODSHIFT 2023 “Schools as Sites for Food System Transformation”), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 2-7 Ιουλίου 2023 στον Μαραθώνα Αττικής, καθώς και στο Συνέδριο σχετικά με την Επιστήμη των Πολιτών στο πλαίσιο του έργου Fabcitizen. Το βραβείο καλύπτει τα κόστη συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης και τις συνδεδεμένες με αυτό δραστηριότητες, διαμονής και διατροφής στο ξενοδοχείο που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση, καθώς και μετακίνησης από και προς τον τόπο διεξαγωγής πριν την έναρξη και μετά το πέρας της επιμόρφωσης.

 

Προϋπόθεση για συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο αποτελεί η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

Έναρξη διαγωνισμού : 7 Απριλίου 2023

Λήξη διαγωνισμού: 31 Μαΐου 2023

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 5 Ιουνίου 2023

Θερινό Σχολείο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών: 2-7 Ιουλίου 2023

Επικοινωνία με τους διοργανωτές του διαγωνισμού: foodshift2030-contest@lists.ea.gr

Περισσότερες πληροφορίες εδώ https://foodshift2030.ea.gr/Ενημέρωση: 11-04-2023 06:32 | Αρχείο Κατηγορίας Ειδήσεις