Ο διαγωνισμός νεαρών μεταφραστών και μεταφραστριών της ΕΕ ξεκινά!


Κατηγορία: Ειδήσεις
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες της ΕΕ μπορούν τώρα να εγγραφούν στον ετήσιο διαγωνισμό μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Juvenes Translatores». Από τις 2 Σεπτεμβρίου, από τις 12.00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), τα σχολεία μπορούν να εγγραφούν διαδικτυακά ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριές τους να συναγωνιστούν με τους συνομήλικους τους από ολόκληρη την ΕΕ. Φέτος το κείμενο του διαγωνισμού θα έχει θέμα την «ευρωπαϊκή νεολαία».


Η δοκιμασία της μετάφρασης μπορεί να διεξαχθεί σε οποιεσδήποτε δύο από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ βάσει της επιλογής των υποψηφίων (552 πιθανοί γλωσσικοί συνδυασμοί).

 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό διεξάγεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, τα σχολεία πρέπει να εγγραφούν έως τις 20 Οκτωβρίου 2022 στις 12:00 μ.μ.(ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμπληρώσουν το έντυπο εγγραφής σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα καλέσει 705 σχολεία στο επόμενο στάδιο, τα οποία επιλέγονται τυχαία από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο αριθμός των σχολείων που θα συμμετάσχουν από κάθε χώρα θα είναι ίσος με τον αριθμό των μελών της χώρας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια, τα επιλεγμένα σχολεία προτείνουν έως πέντε μέλη της μαθητικής τους κοινότητας για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Μπορούν να έχουν οποιαδήποτε εθνικότητα, αλλά θα πρέπει να έχουν γεννηθεί το 2005.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στις 24 Νοεμβρίου 2022 σε όλα τα συμμετέχοντα σχολεία.

 

Οι μεταφράσεις με την υψηλότερη βαθμολογία, μία για κάθε χώρα, θα ανακοινωθούν έως τις αρχές Φεβρουαρίου 2023. Οι δημιουργοί τους θα βραβευτούν σε τελετή που θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες την άνοιξη του 2023. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συναντήσουν μέλη του μεταφραστικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να μάθουν περισσότερα για τα γλωσσικά επαγγέλματα.Ενημέρωση: 05-10-2022 08:50 | Αρχείο Κατηγορίας Ειδήσεις