Ανοικτή Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για δράσεις δημοσιότητας για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022


Κατηγορία: Ειδήσεις
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 αποτελεί μία  πρόκληση και μία δράση που στρέφει το ενδιαφέρον και την προσοχή στους νέους μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα  που στοχεύουν στη ενίσχυση της συμμετοχής τους στα κοινά αναδεικνύοντας  τη σημασία της ευρωπαϊκής νεολαίας στην οικοδόμηση της Ευρώπης και ενός καλύτερου μέλλοντος.


Ειδικότερα, από τις 23 Μαΐου 2022 και λήγει στις 10 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00., η  Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως φορέας υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 στην Ελλάδα προσκαλεί τις νεανικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο./Ο.Κοι.Π.) και οργανώσεις Νεολαίας (με νομική υπόσταση) να συμμετάσχουν στην κατάθεση προτάσεων για δράσεις δημοσιότητας, επιλέξιμες για χρηματοδότηση, οι οποίες να αφορούν στους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη Νεολαία, όπως αυτές αναφέρονται στο έργο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022.

Οι νέοι από όλες τις χώρες της ΕΕ θα μπορούν εκεί θα εκφράσουν τις προσωπικές τους επιθυμίες για το μέλλον από  τις απόψεις τους και το δικό τους μήνυμα  σε όλα τα επίπεδα χάραξης πολιτικών της Ένωσης.Ενημέρωση: 25-05-2022 10:07 | Αρχείο Κατηγορίας Ειδήσεις