Η πλατφόρμα U-Report και στην Ελλάδα


Κατηγορία: Εργαλεία | Ειδήσεις
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η συμμετοχή των πολιτών μέσα από πλατφόρμες και συνεργατικά εργαλεία είναι μία νέα μορφή συμμετοχής και συνδρομής στα κοινά. Η διατύπωση γνώμης, σχολίων, παραπόνων ή προτάσεων απευθύνεται κυρίως σε ενηλίκους με σπάνιες περιπτώσεις να ζητείται η γνώμη παιδιών και εφήβων.


Η U-Report είναι μια πλατφόρμα της UNICEF που ξεκίνησε το 2011 και χρησιμοποιείται από περισσότερα από 20 εκατομμύρια παιδιά και νέους σε 91 χώρες. Από τον Απρίλιο του 2022, το U-Report είναι διαθέσιμο και στην Ελλάδα . Η πλατφόρμα αυτή παρέχει το διαδικτυακό περιβάλλον ώστε οι νέοι να εκφράσουν τις απόψεις τους για πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα που τους αφορούν. Λειτουργεί ως εργαλείο για την συλλογή δεδομένων σε θέματα που επηρεάζουν τη ζωή των παιδιών και των νέων. Η πλατφόρμα παρέχεται δωρεάν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαδικτυακές διαβουλεύσεις με παιδιά, οι οποίες διεξάγονται με τη μορφή δημοσκοπήσεων (polls). Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό ή και να επιλέξει να συμμετάσχει στις ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις μέσω Facebook Messenger, WhatsApp ή Viber. Οι απαντήσεις σε ζητήματα και δημοσκοπήσεις θα αναλύονται σε πραγματικό χρόνο, θα χαρτογραφούνται και θα εμφανίζονται στον ελληνικό ιστότοπο. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα θα κοινοποιούνται στους χρήστες και θα διαδίδονται σε πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τον κατάλογο χώρα που επιθυμεί να δει και βέβαια να διαβάσει δημοσκοπήσεις και ζητήματα που έχουν αναδείξει παιδιά και νέοι κάθε χώρας.Ενημέρωση: 03-05-2022 08:20 | Αρχείο Κατηγορίας Ειδήσεις