Ζήστε μια εμπειρία συμμετοχικής δημοκρατίας στην τάξη σας με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης


Κατηγορία: Ειδήσεις
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Τα κύρια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης —το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή— έχουν δρομολογήσει μια σημαντική πρωτοβουλία. Καλούν τους Ευρωπαίους πολίτες να κοινοποιήσουν στους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής τις επιθυμίες τους, τις ιδέες τους και τις προτάσεις τους για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το μέλλον όλων μας. Αν και ονομάζεται «Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης», ο κύριος στόχος του σχεδίου είναι να ακουστούν τα αποτελέσματα συζητήσεων, βάσει μιας προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή, μεταξύ απλών πολιτών. Κάθε ενδιαφερόμενος για το μέλλον μας μπορεί —μέσω της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας της Διάσκεψης— να μοιραστεί τις ιδέες του, να ξεκινήσει συζητήσεις, να διοργανώσει και/ή να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις κ.λπ. 


Τι σημαίνει αυτό για εσάς και το σχολείο σας;

Οι συμμετοχικές πρωτοβουλίες* χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο για να δώσουν στους πολίτες τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους για ζητήματα που τους αφορούν, συμπληρώνοντας και ενισχύοντας την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, πολλές δε περιπτωσιολογικές μελέτες έχουν καταδείξει τη χρησιμότητα και την επιτυχία τους. Από παιδαγωγική άποψη, το σχέδιο αυτό αποτελεί επίσης ευκαιρία για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ιδιότητα του πολίτη και την Ευρώπη, καθώς και για την προώθηση της αγωγής του πολίτη. 

 

Ως καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης έχετε μια μοναδική ευκαιρία να διοργανώσετε μια δραστηριότητα στην τάξη σας —ή με τη συμμετοχή διαφορετικών τάξεων του σχολείου σας, μεταξύ σχολείων ή ακόμη και μεταξύ αδελφοποιημένων σχολείων— η οποία θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες επακόλουθες ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ.

 

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια συζήτηση μεταξύ των μαθητών της τάξης σας ή μεταξύ περισσότερων τάξεων ή σχολείων, γύρω από ένα σύγχρονο ζήτημα, το οποίο θα εντάσσεται σε έναν από τους 10 θεματικούς τομείς που καθορίζονται στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης.

Ετικέττες: Europe, participation, classroom


Ενημέρωση: 07-10-2021 08:41 | Αρχείο Κατηγορίας Ειδήσεις