Εβδομάδα πρωτοβουλία πολιτών


Κατηγορία: Ειδήσεις
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Ο ιστοχώρος Vouliwatch είναι μία πρωτοβουλία με στόχο την ανάπτυξη δράσεων για τη διαφάνεια και την ανοιχτή διακυβέρνηση, στην Ελλάδα και το εξωτερικό με εκστρατείες ενημέρωσης αλλά και με δράσεις που αποσκοπούν στην άσκηση πίεσης των αρμόδιων φορέων. Διοργανώνει ή συμμετέχει ως προωτοβουλία δράσεις ενημέρωσης, σε διαλέξεις, ημερίδες, και εκδηλώσεις για την προώθηση και διάδοση των αρχών της συμμετοχικής δημοκρατίας και της ανοιχτής διακυβέρνησης.


H Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει μια εβδομάδα με διαδικτυακές εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ECI) ECI από τις 16 έως τις 20 Νοεμβρίου.

Την εβδομάδα αυτή οι θεσμικοί εκπρόσωποι, μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών και διοργανωτές περασμένων και τρεχουσών πρωτοβουλιών θα συναντηθούν για να συζητήσουν τα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης που πραγματοποιηθήκε τον Ιανουάριο 2020 και είχε ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση νέων κανόνων για την κατάθεση αιτημάτων αλλά και προτάσεων για νέους νόμους και κανονισούς, θα μοιραστούν εμπειρίες και θα απαντήσουν στις προκλήσεις που παρουσιάζονται στην παρούσα φάση, βοηθώντας να αποκτήσει μεγαλύτερη απήχηση το εγχείρημα. 

Η πρωτοβουλία Vouliwatch προσκαλεί τον καθένα από εμάς που επιθυμεί να συζητήσει σε θεματολογία σχετική με τη συμμετοχική δημοκρατία και τις ευκαιρίες που μάς προσφέρονται για να ακουστεί η φωνή των πολιτών στην Ευρώπη μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στις εκδηλώσεις της εβδομάδας της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, με εγγραφή στη φόρμα https://europa.eu/!WX76ccΕνημέρωση: 10-11-2020 20:05 | Αρχείο Κατηγορίας Ειδήσεις