Διαγωνισμός videogame ενθαρρύνει τους μαθητές να παιχνιδοποιήσουν την εκπαίδευση…


Κατηγορία: Ειδήσεις
Συνεισφορά: Μαριάνα Πουτακίδου - marpout@gmail.com


Μαθητές ηλικίας 5-12 χρονών στην Αυστραλία ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό παιχνίδι που περιλαμβάνει περιεχόμενο STEM.


Το STEM σημαίνει, επιστήμη (science), τεχνολογία (technology), μηχανική (engineering) και μαθηματικήά (mathematics), τομείς της εκπαίδευσης ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική επιτυχία των επιχειρήσεων.

 

 

 

Το ενδιαφέρον των μαθητών για τα θέματα αυτά φθίνει και οι Αυστραλιανές αρχές ελπίζουν με αυτό τον τρόπο να αυξήσουν την εμπλοκή των μαθητών με αυτά.Ενημέρωση: 24-04-2015 10:22 | Αρχείο Κατηγορίας Ειδήσεις