Πρόσκληση για συμμετοχή στον Δ’ Κύκλο εκπαιδευτικών δράσεων του έργου WeOpenGov: Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών – Δημόσιων Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση


Κατηγορία: Σεμινάρια
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Το έργο WeOpenGov: Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών – Δημόσιων Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, στοχεύει στη δημιουργία ενός πανελλαδικού μόνιμου πλήρως λειτουργικού Δικτύου Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, προερχόμενων από την κοινωνία πολιτών, δημόσιους φορείς, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον ιδιωτικό τομέα, κατά τα πρότυπα των φόρουμ πολυμερούς συνεργασίας της Σύμπραξης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (OGP).


Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των πρώτων τριών κύκλων εκπαιδεύσεων, το έργο WeOpenGov πραγματοποιεί έναν νέο, εξειδικευμένο, κύκλο, τον Δ’ κατά σειρά, με τίτλο «Ανοικτή διακυβέρνηση, μόχλευση δημόσιας συμμετοχής και συμμετοχικός σχεδιασμός για μείωση επικινδυνότητας φυσικών καταστροφών».

 

Όπως και με τους τρεις προηγούμενους εκπαιδευτικούς κύκλους, το έργο WeOpenGov καλεί εκ νέου για τη συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές δράσεις του Δ’ κύκλου, στελέχη φορέων και οργανισμών της κοινωνίας πολιτών, του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού τομέα και του ακαδημαϊκού τομέα. Λόγω τη συγκεκριμένης εξειδίκευσης του κύκλου αυτού, τυχόν ενδιαφέρον σε θέματα επικινδυνότητας φυσικών καταστροφών θεωρείται βοηθητικό για την καλύτερη παρακολούθηση των εκπαιδεύσεων.


Ο Δ’ κύκλος των εκπαιδευτικών δράσεων του έργου WeOpenGov θα υλοποιηθεί μέσω διαδικτύου, κατά τον μήνα Απρίλιο 2024, με τμήμα έως 50 εκπαιδευόμενων και 5 συναντήσεις, σε εντατικό χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και Σάββατο, με περιεχόμενο που αφορά σε ζητήματα μείωσης επικινδυνότητας φυσικών καταστροφών, ανοικτής διακυβέρνησης, μόχλευσης δημόσιας συμμετοχής και συμμετοχικού σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός των εκπαιδεύσεων δεν προϋποθέτει προϋφιστάμενες γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες για τους συμμετέχοντες πέραν της δυνατότητας χρήσης υπολογιστή και διαδικτύου, συμμετοχής σε τηλεδιασκέψεις και μελέτης πηγών στην αγγλική γλώσσα. Μετά το πέρας των συναντήσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν, ηλεκτρονικά, μία γραπτή εργασία για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, σύμφωνα με οδηγίες που θα είναι διαθέσιμες με την έναρξη των εκπαιδεύσεων και βασισμένη στο διαθέσιμο υλικό που θα τους διατεθεί από τους εκπαιδευτές.

 

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές δράσεις του έργου WeOpenGov οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Το βιογραφικό σημείωμα πρέπει να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση επικοινωνίας του έργου WeOpenGov (info@weopengov.gr), και οι πληροφορίες που περιλαμβάνει θα χρησιμοποιηθούν τηρώντας τις πρόνοιες προστασίας προσωπικών δεδομένων του έργου, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επικοινωνίας με το έργο στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και για τη συμμετοχή, όσων ενδιαφερόμενων επιλεγούν, στις εκπαιδευτικές δράσεις. Όλες οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα απαντηθούν θετικά ή αρνητικά.

 

Με την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικού κύκλου του προγράμματος, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς θα αποστείλει σε κάθε εκπαιδευόμενο βεβαίωση συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο WeOpenGov μπορείτε να βρείτε στο http://weopengov.gr/

Ετικέττες: weopengov, σεμινάρια


Ενημέρωση: 09-04-2024 08:42 | Αρχείο Κατηγορίας Σεμινάρια