Πρόσκληση για συμμετοχή στον Γ’ Κύκλο εκπαιδευτικών δράσεων του έργου WeOpenGov: Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών – Δημόσιων Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση


Κατηγορία: Σεμινάρια
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Το έργο WeOpenGov: Δικτύο Κοινωνίας Πολιτών – Δημόσιων Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, στοχεύει στη δημιουργία ενός πανελλαδικού μόνιμου πλήρως λειτουργικού Δικτύου Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, προερχόμενων από την κοινωνία πολιτών, δημόσιους φορείς, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον ιδιωτικό τομέα, κατά τα πρότυπα των φόρουμ πολυμερούς συνεργασίας της Σύμπραξης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (OGP).


Μετά την δυναμική συμμετοχή και την πετυχημένη διεξαγωγή του Α΄ και Β’ κύκλου εκπαιδεύσεων, το έργο WeOpenGov καλεί εκ νέου για τη συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές δράσεις του Γ’ κύκλου, στελέχη φορέων και οργανισμών της κοινωνίας πολιτών, του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού τομέα και του ακαδημαϊκού τομέα.

 

Ο Γ’ κύκλος των εκπαιδευτικών δράσεων του έργου WeOpenGov θα υλοποιηθεί μέσω διαδικτύου, στο διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2023, με τμήματα 30-35 εκπαιδευόμενων ανά κύκλο και 5ωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις, με παρουσιάσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και πηγές περαιτέρω μελέτης, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο σχεδιασμός των δράσεων δεν προϋποθέτει προϋφιστάμενες γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες για τους συμμετέχοντες πέραν της δυνατότητας χρήσης υπολογιστή και διαδικτύου, συμμετοχής σε τηλεδιασκέψεις και μελέτης πηγών στην αγγλική γλώσσα. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν αντικείμενα ανοικτής διακυβέρνησης, δημόσιας συμμετοχής, πολυσυμμετοχικού σχεδιασμού, παραγωγής καινοτομίας και άλλα. Μετά το πέρας των εκπαιδευτικών δράσεων οι εκπαιδευθέντες θα κληθούν να ασκηθούν, ως μέλη του δικτύου WeOpenGov, στην εξ αποστάσεως συνεργασία και συνδημιουργία προτάσεων για δράσεις ανοικτής διακυβέρνησης. Οι προτάσεις αυτές θα προβληθούν δημοσίως από το έργο WeOpenGov, με δυνατότητα διεκδίκησης επάθλου. 

 

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές δράσεις του έργου WeOpenGov οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Το βιογραφικό σημείωμα πρέπει να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση επικοινωνίας του έργου WeOpenGov (info@weopengov.gr), και οι πληροφορίες που περιλαμβάνει θα χρησιμοποιηθούν τηρώντας τις πρόνοιες προστασίας προσωπικών δεδομένων του έργου, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επικοινωνίας με το έργο στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και για τη συμμετοχή, όσων ενδιαφερόμενων επιλεγούν, στις εκπαιδευτικές δράσεις.

 

Με την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικού κύκλου του προγράμματος, η Διεθνής Διαφάνεια θα αποστείλει σε κάθε εκπαιδευόμενο βεβαίωση συμμετοχής.

 

Ετικέττες: open gov, σεμινάρια


Ενημέρωση: 11-07-2023 18:58 | Αρχείο Κατηγορίας Σεμινάρια