Δωρεάν Μάθημα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης: Η άγρια ζωή της σχολικής αυλής


Κατηγορία: Σεμινάρια
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Ένα μάθημα ασύγχρονης εκπαίδευσης, από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, για τη γνωριμία των δασκάλων, κυρίως του Δημοτικού, με την υπαίθρια μάθηση στο πλαίσιο της σχολικής αυλής. Η σχολική αυλή, όσο περιορισμένης έκτασης κι αν είναι, αποτελεί έναν ιδανικό χώρο μετάδοσης της γνώσης για τον φυσικό κόσμο. Σκοπός του μαθήματος είναι να επηρεάσει το εκπαιδευτικό πλαίσιο προς όφελος της προστασίας της αστικής βιοποικιλότητας μέσω της δραστηριοποίησης, της εξερεύνησης και της παρατήρησης στον προαύλιο χώρο του σχολείου.


Επιμέρους Στόχοι

  • η γνωριμία της εκπαιδευτικής κοινότητας με τα οφέλη της υπαίθριας μάθησης
  • η πρακτική εφαρμογή δραστηριοτήτων με θέμα τη βιοποικιλότητα στον προαύλιο χώρο
  • η σταδιακή εισαγωγή της υπαίθριας μάθησης σε θεματικές του προγράμματος σπουδών

 

Το μάθημα διακρίνεται σε τέσσερεις ενότητες τις οποίες μπορείτε να δείτε παρακάτω:

  1. «Προετοιμάζουμε το έδαφος – Η σπορά στην τάξη»: Στην ενότητα αυτή θα πληροφορηθείτε για τα οφέλη της υπαίθριας εκπαίδευσης αλλά για την αστική βιοποικιλότητα.
  2. «Προετοιμάζουμε το έδαφος – Καλλιεργώντας τους νέους σπόρους»: Στην ενότητα αυτή εξοικειώνεστε με τη θεματική της βιοποικιλότητας και της υπαίθριας μάθησης μέσα από δραστηριότητες που υλοποιούνται εντός τάξης.
  3. «Ενθαρρύνοντας τα νεαρά φυτά»: Στην ενότητα αυτή εφαρμόζετε προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη σχολική αυλή.
  4. «Φυτεύοντας νέους σπόρους»: Στην ενότητα αυτή γίνεται η εισαγωγή της υπαίθριας εκπαίδευσης στο πρόγραμμα σπουδών και τη σχολική καθημερινότητα.

 

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση με αντικείμενο την προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους στην Ελλάδα. Από το 1982 εργάζεται με σκοπό να διασφαλίσει ένα βιώσιμο περιβάλλον τόσο για τα πουλιά, όσο και για τον άνθρωπο.

Ετικέττες: δωρεάν, μάθημα, φύση


Ενημέρωση: 14-02-2023 09:17 | Αρχείο Κατηγορίας Σεμινάρια