Νέο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Erasmus+ ClimaTePD για Καθηγητές Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης


Κατηγορία: Σεμινάρια
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο ‘Προς ένα νέο μοντέλο Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών σε Δεξιότητες σχετιζόμενες με την Κλιματική Αλλαγή’ (‘Towards a new model of Teachers’ Professional Competence Development on Climate Change’ – με ακρωνύμιο ClimaTePD) απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητές καθηγητικών σχολών με σκοπό να αναπτύξουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού και διδασκαλίας της κλιματικής αλλαγής και να εμπνεύσουν τους μαθητές τους να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την παγκόσμια απειλή της κλιματικής αλλαγής.


Το επιμορφωτικό πρόγραμμα, διάρκειας 40 ωρών, χωρίζεται σε έξι μαθησιακές ενότητες που υλοποιούνται σε διάστημα 9 εβδομάδων.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών
  • Εξοικείωση των εκπαιδευτικών με έννοιες και εργαλεία της διερευνητικής μάθησης και της παιχνιδοποίησης στη σχολική τάξη
  • Εφαρμογή και ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών σεναρίων για τη διδασκαλία της κλιματικής αλλαγής
  • Αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων σε δραστηριότητες μάθησης για τη διδασκαλία της κλιματικής αλλαγής στη σχολική τάξη
  • Ανταλλαγή καλών πρακτικών στη ψηφιακή πύλη εκμάθησης (που είναι διαθέσιμη) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

 

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται διαδικτυακά, σε χρόνο και χώρο που εσείς επιλέγετε. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες που πρέπει να γίνουν εργασίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τόσο ασύγχρονες όσο και σύγχρονες δραστηριότητες, που προάγουν τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών (συμμετοχή σε συζητήσεις, σύγκριση, προσαρμογή και δημιουργία διδακτικών σεναρίων, συμμετοχή στην αξιολόγηση του προγράμματος).

 

Οι συμμετέχοντες που θα συγκεντρώσουν 75 βαθμούς (σε σύνολο 105+ βαθμών) από τις διάφορες δραστηριότητες, θα λάβουν πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Πρόσθετοι βαθμοί μπορούν να αποκτηθούν με τον εμπλουτισμό του αποθετηρίου με πηγές διαδικτυακού υλικού ή πηγές ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη της διδασκαλίας.

 

Εγγραφές: Από 30.01.2023 στο https://course.climatepd.eu/?lang=el
Έναρξη: 06.02.2023
Διάρκεια: 06.02.2023 – 09.04.2023

Ετικέττες: seminar, climate change, skills


Ενημέρωση: 30-01-2023 16:49 | Αρχείο Κατηγορίας Σεμινάρια