Δημιουργία μιας Σχολικής Ψηφιακής Στρατηγικής με το εργαλείο SELFIE


Κατηγορία: Σεμινάρια
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Η ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι πολύπλοκη και για να επιτύχει απαιτείται μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική που θα καλύπτει όλους τους τομείς ενός σχολείου. Το δωρεάν διαδικτυακό μάθημα «Δημιουργία μιας σχολικής ψηφιακής στρατηγικής» θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σχολείων να πάρουν μια εικόνα της τρέχουσας χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών από το σχολείο τους και να χαράξουν μια πορεία βελτίωσης, θέτοντας έτσι τα θεμέλια για μια ψηφιακή στρατηγική για το σχολείο.


Σε αυτό το μάθημα, το οποίο προσφέρεται στο School Education Gateway Teacher Academy, οι συμμετέχοντες θα προσδιορίσουν τον τρόπο χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας για τη μεγιστοποίηση της μάθησης των μαθητών και θα διαμορφώσουν ένα σαφές όραμα για τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στα σχολεία τους. Το μάθημα επικεντρώνεται στο εργαλείο SELFIE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα δείξει πώς μπορεί να βοηθήσει τα σχολεία να αναπτύξουν τις ψηφιακές πρακτικές τους. Οι συμμετέχοντες θα καθοδηγηθούν για να εντοπίσουν τα θεμέλια της ψηφιακής στρατηγικής τους χρησιμοποιώντας το SELFIE και να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης για την επίτευξή της, με βάση τα αποτελέσματα που προσφέρει το εργαλείο.

 

Το μάθημα αφορά κάθε δάσκαλο ή διευθυντή σχολείου που θέλει να αναπτύξει μια ψηφιακή στρατηγική για το σχολείο του. Ωστόσο, λόγω της φύσης του θέματος και της σημασίας της συμμετοχής διαφόρων σχολικών φορέων, είναι χρήσιμο για τους συμμετέχοντες να κατέχουν εγκάρσιο ή ηγετικό ρόλο στο σχολείο.

 

Καθώς το μάθημα θα προσφέρεται στα αγγλικά, οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν την προφορική και γραπτή επικοινωνία που αφορά την εκπαίδευση και πρέπει να είναι σίγουροι για την έκφραση και την αλληλεπίδραση στα αγγλικά. Αυτό το μάθημα ξεκινά τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου, αλλά η εγγραφή είναι ήδη δυνατή μέσω της σελίδας του μαθήματος. Το μάθημα θα διαρκέσει 5,5 εβδομάδες με συνολικό αριθμό 4 ενοτήτων — μία ενότητα την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης 1,5 εβδομάδας χάριτος στο τέλος του μαθήματος. Ο εκτιμώμενος φόρτος εργασίας είναι 3-4 ώρες την εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων εβδομάδων, μια νέα ενότητα ανοίγει κάθε Δευτέρα. Η προθεσμία για την τελική εργασία είναι η Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου.

 

Οι εγγραφές είναι ήδη ανοιχτές! Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, όλο το περιεχόμενο παραμένει διαθέσιμο για αυτοεκπαίδευση.Ενημέρωση: 14-10-2021 09:13 | Αρχείο Κατηγορίας Σεμινάρια