Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και η ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων


Κατηγορία: Σεμινάρια
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στην Ελλάδα, σε συνεργασία με 8 ελληνικούς φορείς, στο πλαίσιο της επαγγελματικής βελτίωσης των eTwinners, θα υλοποιήσουν κατά το σχολικό έτος 2021-2022 διαδικτυακά μαθήματα που έχουν ως αντικείμενο την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0, της εκπαιδευτικής ρομποτικής και των κινητών συσκευών για την υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και την ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία των μαθημάτων. Τα εργαλεία και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται στα σεμινάρια είναι είτε ελεύθερο λογισμικό είτε διατίθενται δωρεάν.


Κάθε εκπαιδευτικός κύκλος θα έχει διάρκεια περίπου 160 ωρών (6 μήνες). Τα διαδικτυακά σεμινάρια θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο 2021 και θα διαρκέσουν μέχρι και τον Μάιο 2022. Στα παρακάτω σεμινάρια υπάρχουν 14.876 εγγραφές, από εκπαιδευτικούς eTwinners και θα λειτουργήσουν περισσότερες από 400 συνολικά ηλεκτρονικές τάξεις με τους αντίστοιχους επιμορφωτές/συντονιστές.

 

1.             Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης -Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού – Εργαλεία επικοινωνίας

2.             Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων – Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού

3.             Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων – Συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία

4.             Διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες και αξιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων

5.             Δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο – Αξιολόγηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης για το ψηφιακό περιεχόμενο

6.             Κινητές συσκευές 1 (Tablets και κινητά τηλέφωνα) – Βασική χρήση

7.             Κινητές συσκευές 2 (Tablets και κινητά τηλέφωνα) – Αξιοποίηση στην διδασκαλία μαθημάτων

8.             Scratch – Προγραμματισμός με αναφορές στην Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο

9.             Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο – Thymio

10.         Εκπαιδευτική ρομποτική στο Νηπιαγωγείο – Beebot

11.         Εκπαιδευτική ρομποτική στο σχολείο – Edison

12.         Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο – Arduino

13.         Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο – Raspberry

14.         Επιμόρφωση επιμορφωτών από απόσταση

 

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο υλικό των σεμιναρίων μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης Moodle, ενώ υπάρχει υποστήριξη των συμμετεχόντων μέσω της Κοινότητας της Πρακτικής των εκπαιδευτικών του eTwinning, που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση εργαλείων όπως forum, chat, μηνύματα μέσω του Moodle, email και τηλεδιάσκεψη. Όλοι οι εμπλεκόμενοι συμμετέχουν εθελοντικά και τα σεμινάρια είναι δωρεάν για τους επιμορφούμενους. Η ομάδα υποστήριξης του σεμιναρίου συγγράφει, αναρτά, διορθώνει και επικαιροποιεί το υλικό. Επίσης δημιούργησε και συντονίζει τις ηλεκτρονικές τάξεις και επιλύει προβλήματα των επιμορφούμενων. Παράλληλα, η ομάδα εκπαιδευτών – βαθμολογητών, αποτελείται από 400 εκπαιδευτικούς, που εμψυχώνει τους επιμορφούμενους και βαθμολογεί τις δραστηριότητες.Ενημέρωση: 22-07-2021 07:59 | Αρχείο Κατηγορίας Σεμινάρια