Μαθήματα για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο


Κατηγορία: Σεμινάρια
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η χρήση του διαδικτύου είναι πλέον ευρέως διαδεδομένη και απαραίτητη λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επέφερε ο κίνδυνος εξάπλωσης του κορωνοϊού τόσο για την εκπαίδευση όσο και για την εργασία. Οι γονείς ιδιαίτερα κλήθηκαν να βοηθήσουν αλλά και να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους στη διαδικασία της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.


Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ δημιούργησε μία σειρά από δωρεάν μαθήματα για θεματικές ενότητες όπως  προσωπικά δεδομένα, παραπληροφόρηση, διαδικτυακός εκφοβισμός, Sexting και υπερβολική χρήση του διαδικτύου με στόχο την ενδυνάμωση της γνώσης των ενηλίκων. Σε αυτή την εποχή είναι βασικό οι γονείς να ενημερωθούν ώστε να μπορούν με τη σειρά τους να συμβουλεύουν και να καθοδηγούν τους ανήλικους χρήστες για μια ασφαλή και ποιοτική χρήση του διαδικτύου.

Τα μαθήματα της κάθε ενότητας περιλαμβάνουν ενημερωτικά και εν συνεχεία ακολουθεί ένα σύντομο τεστ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του οποίου «ξεκλειδώνει» η επόμενη ενότητα. Τα ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα είναι προσβάσιμα από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://free.openeclass.org/courses/IT688/  είναι δωρεάν και η παρακολούθηση γίνεται στον χρόνο των χρηστών. Για τα μαθήματα θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστοχώρο του Safer Internet for kids.Ενημέρωση: 05-01-2021 06:34 | Αρχείο Κατηγορίας Σεμινάρια