Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς (και όχι μόνο!)


Κατηγορία: Σεμινάρια
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Τα διαδικτυακά μαθήματα αποτελούν μια πρώτης τάξεως πηγής για δια βίου μάθηση δίνοντας έτσι την ευκαιρία να εμπλουτίζουμε συνεχώς τις γνώσεις μας. Ειδικά στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού η ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και ευελιξία είναι μεγάλη και τα μαθήματα εξ' αποστάσεως μπορούν να αποβούν σωτήρια. 


Μία από τις πλατφόρμες που παρέχουν τη δυνατότητα για διαδικτυακά μαθήματα είναι και το Udemy που περιλαμβάνει ολοκληρωμένα διαδικτυακά μαθήματα που καλύπτουν πολλά αντικείμενα. Για την ακρίβεια υπάρχουν πάνω από 40.000 μαθήματα οργανωμένα σε 15 κατηγορίες για πιο εύκολη εύρεση. 


Ανάμεσα στις κατηγορίες υπάρχει και αυτή που ονομάζεται Teacher Training και περιέχει πολλά ενδιαφέροντα μαθήματα και μάλιστα κάποια από αυτά αναφέρονται και στην καλύτερη ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών μέσα στη διδασκαλία. Για παράδειγμα, κάποια από τα μαθήματα αναφέρονται στη χρήση του Google Classroom και του κώδικα μέσα στην τάξη ή ακόμα και για το πώς να οργανώσεις ένα διαδικτυακό μάθημα.

Ετικέττες: mooc, student, online, teacher, class


Ενημέρωση: 28-04-2016 06:50 | Αρχείο Κατηγορίας Σεμινάρια