Η γενιά της χιλιετίας είναι η γενιά του διαδικτύου


Κατηγορία: Πολυμέσα
Συνεισφορά: Ένη Μελιάδου - eni.meliadou@gmail.com


Το βίντεο είναι αποτέλεσμα των ερευνών που διεξάγει εδώ και πέντε χρόνια η εταιρεία box1824 στους τομείς της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των καταναλωτικών συνηθειών. Από την γενιά του ’60 καταλήγει στους νέους του σήμερα, εντοπίζοντας τα χαρακτηριστικά τους που έχουν διαμορφωθεί από τις νέες τεχνολογίες.


Ξεκινώντας με την κοινή παραδοχή ότι όλοι θέλουμε να μείνουμε για πάντα νέοι, το βίντεο κάνει μία σύντομη ιστορική αναδρομή στις νεολαίες των προηγούμενων δεκαετιών για να φτάσει στην σημερινή και να εμβαθύνει. Η γενιά του remixing ,εφόσον τα μέσα παραγωγής έργων έχουν απλουστευθεί, ο μη -γραμμικός τρόπος σκέψης, που προσιδιάζει στη μη-γραμμικότητα του διαδικτύου, και οι πολλαπλές ταυτότητες των νέων είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά τους. Η νέα γενιά είναι μία παγκοσμιοποιημένη γενιά που δεν φοβάται να εκτεθεί σε χιλιάδες κοινωνικά δίκτυα, αλλά φαίνεται να αναπτύσσει άγχος από αυτήν την υπερέκθεση. Είναι αδύνατον να παραμείνει κανείς βιολογικά νέος για πάντα. Νοητικά, όμως, σύμφωνα με το βίντεο μπορεί να προσπαθήσει. Πώς; Αναζητώντας σε κάθε ηλικία να μάθει περισσότερα και να μην επαναπαύεται.Ενημέρωση: 19-05-2011 13:51 | Αρχείο Κατηγορίας Πολυμέσα