Το Facebook σε αίθουσες διδασκαλίας;


Κατηγορία: Πολυμέσα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΤα νέα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης έχουν σήμερα αλλάξει αρκετά το τοπίο ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, τη συμμετοχή, την επικοινωνία αλλά και την ελεύθερη έκφραση της άποψης αλλά και την κοινοποίηση και τον διαμοιρασμό της προσωπικής γνώμης.


Με τον πολλαπλασιασμό των κοινωνικών πλατφορμών όπως το Twitter, το Facebook, τα blogs και το YouTube, ένα ολόκληρο σύμπαν της ενημέρωσης έχει ανοίξει προς κάθε χρήστη και κάθε κατεύθυνσης (εκπαίδευση, πολιτική, τεχνολογία, τέχνες). Οι προβληματισμοί που δημιουργούνται για τη χρήση τους αλλά και στη σταδιακή ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία είναι πολύπλευροι. Στο άρθρο που ακολουθεί μπορείτε να διαβάσετε τον τρόπο που εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ενέταξαν το Facebook και το Twitter στο μάθημά τους. Χαρακτηριστικά αναφέρονται περιπτώσεις από το Νηπιαγωγείο, όπου το Facebook χρησιμοποιείται ως μέσο επικοινωνίας και γέφυρα ανάμεσα στην τάξη και τον/την εκπαιδευτικό και τους γονείς. Σε άλλες περιπτώσεις αποτελεί ένα τρόπο τόνωσης του ενδιαφέροντος των μαθητών αλλά και ως ένας ιστοχώρος όπου ενισχύονται και προωθούνται οι σωστοί κανόνες συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο.Ενημέρωση: 13-05-2011 14:35 | Αρχείο Κατηγορίας Πολυμέσα