Σχεδιάστε το μάθημά σας με … τα κοινωνικά δίκτυα


Κατηγορία: Πολυμέσα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΤα κοινωνικά δίκτυα στην υπηρεσία της εκπαίδευσης.


Δείτε το παρακάτω βίντεο και παρακολουθείστε την προσπάθεια ενός εκπαιδευτικού να καταγράψει πόσα από τα πιο γνωστά κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιεί για τον σχεδιασμό του μαθήματός του. Δείτε το παρακάτω βίντεο και παρακολουθείστε την προσπάθεια ενός εκπαιδευτικού να καταγράψει πόσα από τα πιο γνωστά κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιεί για τον σχεδιασμό του μαθήματός του. Ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός επιθυμώντας να κάνει το μάθημά του πιο ενδιαφέρον αλλά και πιο εναρμονισμένο και εμπλουτισμένο με τα συνεργατικά εργαλεία που προσφέρονται στο διαδίκτυο εμπλέκει με σειρά «εμφάνισης» τα ακόλουθα εργαλεία: Personal Twitter Timeline: http://twitter.com/jottingmatt SchoolTube: http://www.schooltube.com KidBlog: http://kidblog.org Personal Posterous Blog: http://jottingmatt.posterous.com Personal YouTube Channel: http://www.youtube.com/user/jotmatt Με χρήση, λοιπόν, του Twitter στέλνει πρώτα το μήνυμα στην τάξη για το θέμα του μαθήματος που είναι η πρώτη προσγείωση στο φεγγάρι. Στη συνέχεια με γρήγορους ρυθμούς ανεβάζει βίντεο και σχόλια στο προσωπικό του blog, ζητάει τη γνώμη αλλά και την άποψη των μαθητών του στις συνεργατικές ιστοσελίδες που έχει δημιουργήσει και όλα αυτά για μία θεματική ενότητα του μαθήματος του. Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό οι μαθητές της τάξης θα δουλέψουν διαδικτυακά συγκεντρώνοντας πληροφορίες, υλικό αλλά και μετέχοντας στις ερωτήσεις και στα θέματα συζήτησης που αναρτώνται στο blog αλλά και στον συνεργατικό ιστοχώρο του μαθήματος.Ενημέρωση: 21-04-2011 12:45 | Αρχείο Κατηγορίας Πολυμέσα