Η Εκπαίδευση και η κοινωνία συμβαδίζουν;


Κατηγορία: Πολυμέσα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΠολλές φορές ως γονιός, ως εκπαιδευτικός, ή ως μαθητής έχουμε αναρωτηθεί τι ακριβώς σχέση έχουν οι γνώσεις που λαμβάνουμε σε κάθε στάδιο της εκπαίδευσής μας με τον πραγματικό κόσμο που όλοι κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε.
Μπορεί το σχολείο να προετοιμάσει τους μαθητές για τον πραγματικό κόσμο; Τους δίνει όλα τα απαραίτητα εφόδια και γνώσεις για την τεχνολογική εξέλιξη που συμβαίνει ή έχει μείνει σε διδακτικές μεθόδους και γνωστικά αντικείμενα του παρελθόντος;
Στο άρθρο του C.J. Westerberg και στο βίντεο που το συνοδεύει παρουσιάζεται ο προβληματισμός του γύρω από το τι είναι εκπαίδευση σήμερα και συγκεκριμένα για το πως και κατά πόσο το σχολείο προετοιμάζει επαρκώς τους μαθητές για την σύγχρονη εποχή του διαδικτύου, της συνδεσιμότητας αλλά και του ψηφιακού διαμοιρασμού. Οι μαθητές είναι "συνδεδεμένοι" με το σχολείο και το σχολείο είναι "συνδεδεμένο" με τον κόσμο που οι μαθητές ζουν και δραστηριοποιούνται;
Είναι το εκπαιδευτικό σύστημα έτοιμο να ενσωματώσει την τεχνολογία αλλά και τη διαφοροποίηση και την εξέλιξη της εκπαίδευσης όπως αυτή συντελείται στις μέρες μας;


Ενημέρωση: 27-03-2012 11:04 | Αρχείο Κατηγορίας Πολυμέσα