Ένα συλλογικό "διαδικτυακό βήμα" σχολιασμού


Κατηγορία: Πολυμέσα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΤο Voicethread είναι ένα δυναμικό εργαλείο του Web 2.0, με το οποίο οι χρήστες μπορούν να σχολιάσουν μια παρουσίαση, μία φωτογραφία ή κάποιο έγγραφο είτε με κείμενο- σχόλια, είτε με πολυμεσικές εφαρμογές όπως εγγραφή φωνής ή βίντεο.
Γίνεται επομένως αντιληπτό πως το voicethread είναι ένα πολύ ενδιαφέρον εργαλείο. Διαθέτει έναν αρκετά καινοτόμο συνεργατικό χαρακτήρα και μπορεί, πολύ εύκολα, να χρησιμοποιηθεί σε σενάρια μικτής μάθησης για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στρατηγικών.
Πολλοί άλλωστε εκπαιδευτικοί ήδη το χρησιμοποιούν και το εντάσσουν στο γενικότερο ψηφιακό γραμματισμό που αποτελεί και στόχο της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική αίθουσα.
Επιπλέον, ένα βασικό χαρακτηριστικό του είναι πως παρέχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης σε πλατφόρμές εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης όπως το Moodle.
Σύμφωνα με τα βίντεο που ακολουθούν το εργαλείο αυτό παοτελεί ένα χρήσιμο βοηθό των εκπαιδευτικών αφού διευκολύνει:
1. τη συζήτηση πάνω σε συγκεκριμένες «εικόνες», οι οποίες μπορεί να είναι εικόνες, βίντεο ή κείμενο.
2. στη δημιουργία συζήτησης με κάθε μέσο επιτρέποντας σχόλια μέσω τηλεφώνου, μικρόφωνου υπολογιστή ή τυπωμένων σχολίων.
3. κυρίως όμως βοηθά τους εκπαιδευτικούς να «δουν» και να «ακούσουν» πως οι μαθητές σχολιάζουν αυτόνομα την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία, μαθαίνοντας να ασκούν κριτική πάνω σε μία εικόνα, σε ένα βίντεο ή σε ένα έγγραφο.
Συνοψίζοντας θα λέγαμε πως είνα ένα εργαλείο που παρουσιάζει αρκετά τεχνολογικά πλεονεκτήματα όπως η δωρεάν χρήση του, η δυνατότητα υποστήριξης πολλών διαφορετικών χρηστών (διαφορετικοί σχολιαστές- εικονικοί αντιπροσώποι) με ένα μόνο λογαριασμό, και βέβαια η υποστήριξη πολλών διαφορετικών αρχείων (PDF, Microsoft Word, Excel, and PowerPoint), εικόνων και βίντεο.
Τέλος, υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με τα πιο γνωστά συλλογικά δίκτυα αφού εισάγει εικόνες από το Flickr, το Facebook, και γενικότερα το διαδίκτυο.


Ενημέρωση: 16-03-2012 10:25 (Δημιουργία: 15-03-2012 21:59) | Αρχείο Κατηγορίας Πολυμέσα