Τα παιδιά δεν είναι «στον κόσμο τους», είναι στον ψηφιακό κόσμο


Κατηγορία: Πολυμέσα
Συνεισφορά: Ένη Μελιάδου - eni.meliadou@gmail.comΗ κατηγορία που απευθύνουν στα παιδιά ότι «είναι στον κόσμο τους» και η άρνηση να κατανοήσουμε αυτόν τον κόσμο έχει αποκόψει το σχολείο από τις εξελίξεις και τους μαθητές από το σχολείο, σύμφωνα με τον Henry Jenkins του MIT.


Το κλείδωμα των κοινωνικών δικτύων από πολλά σχολεία είναι η επίσημη και υπεύθυνη απάντησή τους στην εκτεταμένη χρήση αυτών των δικτύων από νέους και παιδιά. Τώρα πια, όπως υπογραμμίζει, ο Henry Jenkins στο βίντεο που ακολουθεί τέτοιες κινήσεις απλώς μεγαλώνουν τα τείχη ανάμεσα στο σχολείο και τους μαθητές. Συνεχίζει λέγοντας ότι πρέπει να υπάρξει ένας διάλογος όπου το σχολικό πρόγραμμα θα διδάσκει τον τρόπο χρήσης και αξιοποίησης των κοινωνικών δικτύων και άλλων ψηφιακών εφαρμογών. Χρησιμοποιώντας μία εύστοχη παρομοίωση αναφέρει ότι είναι ανάγκη να ανάψουμε ένα φακό στην σπηλιά όπου θεωρούμε ότι ζουν οι νέοι αποκλεισμένοι και να δούμε τι υπάρχει εκεί μέσα. Τότε θα μπορέσουμε να θέσουμε τα σωστά ερωτήματα για την χρήση των κοινωνικών δικτύων από τους νέους, όπως ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που τους ενθουσιάζουν, για ποιο λόγο καθημερινά προβάλλουν πληροφορίες για την προσωπική τους ζωή, ποια ευχαρίστηση αποκομίζουν που δεν μπορούν ίσως να βρουν από άλλες πηγές. Οι απαγορεύσεις είναι μία τάση ξεπερασμένη στον χώρο της εκπαίδευσης στα μέσα, τώρα η γνώση του μέσου είναι αυτή που οδηγεί τα παιδιά στην ελεγχόμενη χρήση, ας προχωρήσουμε, λοιπόν.Ενημέρωση: 15-06-2011 14:33 | Αρχείο Κατηγορίας Πολυμέσα