Η Google σε αποστολή για ασφαλέστερο διαδίκτυο


Κατηγορία: Πολυμέσα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΗ ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι πρωτορχικό και βασικό θέμα εξοικείωσης των παιδιών και εφήβων από πολύ μικρή ηλικία. Ζητούμενο είναι να αποκτήσουν μία κριτική σκέψη και στάση απέναντη στα ψηφιακά εργαλεία και προϊόντα, προκειμένου να αναγνωρίζουν τις "παγίδες" του διαδικτύου.


Η Google για τους σκοπούς αυτούς ανέπτυξε ένα διαδικτυακό παιχνίδι με τίτλο “Interland: Be Internet Awesome” προκειμένου να εξοικειώσει μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς με τους κινδύνους του διαδικτύου. Το παιχνίδι άλλωστε είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο μάθησης στα χέρια των εκπαδιευτικών αλλά και ένα εργαλείο αφομοίωσης και διασκέδασης.

Όπως δημοσιεύται στον ιστοχώρο ενημέρωσης του ελληνικού κέντρου ασφαλούς διαδικτύου, το παιχνίδι είναι χωρισμένο σε θεματικές ενότητες προκειμένου οι μαθητές να εξοικειωθούν με έννοιες όπως η σημασία ισχυρών κωδικών πρόσβασης σε κοινωνικά δίκτυα, η ορθή διαδικτυακή συμπεριφορά και το θέμα των διαδικτυακών φίλων. 

Το υλικό είναι διαθέσιμο για παιδιά και εκπαιδευτικούς και έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με με τους οργανισμούς ασφάλειας: Online Family Safety Institute, Internet Keep Safe Coalition και ConnectSafely.Ενημέρωση: 11-07-2017 13:15 | Αρχείο Κατηγορίας Πολυμέσα