Τα βιβλία στην τάξη με έναν εναλλακτικό τρόπο


Κατηγορία: Πολυμέσα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας με την προβολή της ανάγνωσης ενός βιβλίου ως μία ενδιαφέρουσα, διασκεδαστική και άκρως ψυχαγωγική δραστηριότητα αποτελεί βασικό εκπαιδευτικό στόχο σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. 


Συχνά όμως παρατηρείται το φαινόμενο οι μαθητές να δηλώνουν πως η διαδικασία αυτή γίνεται με τρόπο παθητικό όπου οι ίδιοι δεν συμμετέχουν ενεργά. 

Στο άρθρο του o Jesse Buetow αναφέρει τον τρόπο που τα βιβλία μποορύν να μετατραπούν σε αλληλεπιδραστικά εργαλεια συνεργατικής μάθησης στην σχολική αίθουσα. Με στόχο να ενθαρρύνουν τους μαθητές να μετατραπούν σε αυτόνομους αναγνώστες αλλά και αναγνώστες ουσίας που μπορούν να αναπαραγάγουν το περιεχόμενο του βιβλίου.

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν μικρά διαφημιστικά όπου θα παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους το βιβλίο που διάβασαν. Τα "ομιλόντα" βιβλία εξυπηρετούν τόσο ακαδημαϊκούς σκοπούς του αναλυτικού προγράμματος όσο και την ενεργοποίηση των μαθητών για συμμετοχή. Εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία των βίντεο του βιβλίο και της αυθεντικής αφήγησης των μαθητών είναι το Explain Everything, ShowMe, Educreations, και το PixiClipΕνημέρωση: 22-11-2016 05:43 | Αρχείο Κατηγορίας Πολυμέσα