Γνώση μέσα από τις ιστορίες


Κατηγορία: Πολυμέσα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΗ μάθηση είναι ισχυρότερη όταν πραγματοποιείται μέσα από την ενεργό συμμετοχή τόσο του εκπαιδευόμενου όσο και του εκπαιδευτή. Οι ιστορίες και ο τρόπος που αυτές δημιουργούνται, παρουσιάζονται και δομούνται χαρακτηρίζουν ένα τρόπο μη παραδοσικής μάθησης, ωστόσο ένα τρόπο που ελκύει όλο και περισσ΄τερο το εκπαιδευτικό κοινό.


Ο ιστοχώρος StoryCorps , αποτελεί ένα δίαυλο επικοινωνίας και διαμοιρασμού εμπειρίας και προσωπικών ίστοριών όπως είχε αναρτηθεί και σε παλαιότερο άρθρο στον ιστοχώρο Μάθηση 2.0.

Ωστόσο, αποτελεί ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο κινητοποιήσης των μαθητών να διαμοιραστούν τις ιστορίες τους αλλά και να εμπλακούν ενεργά και οι ίδιοι στην καταγραφή αυτών των ιστορίων. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Alex Fernandez έχουν δημιουργηθεί "εικονικές τάξεις μάθησης μέσω των ιστοριών". Μαθητές σε πολλά σχολεία της Αμερικής χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο εργαλείο για συγκεκριμένες θεματικές ένότητες, καταγράφουν και παρουσιάζουν ιστορίες παραθέτοντας προσωπικά βιώματα.

Για το 2016 έχει ήδη δημιουργηθεί το σχέδιο εργασίας των μαθητών με θεματική τη μεγάλη γιορτή των Ευχαριστιών. Ειδικότερα, οι μαθητές θα πρέπει να λειτουργήσουν ως συλλέκτες ιστοριών και να καταγράψουν την προφορικά τη συνέντευξη ενός ηλικιωμένου σχετικά με τον τρόπο εορτασμού παλαιότερα ή για κάποια προσωπική του ανάμνηση που σχετίζεται με τη γιορτή αυτή. Ενημέρωση: 27-09-2016 02:42 | Αρχείο Κατηγορίας Πολυμέσα