Νηπιαγωγείο και αρχιτεκτονική


Κατηγορία: Πολυμέσα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΟι παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση είναι πολλοί και βέβαια έναν από τους πιο σημαντικούς αποτελεί το περιβάλλον με την έννοια του χώρου και της αρχιτεκτονικής του σχολείου ή της αίθουσας.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει και ο αρχιτέκτονας Takaharu Tezuka έχοντας παρατηρήσει πως στα παιδιά της προσχολικής και της νηπιακής ηλικίας αρέσει να τρέχουν σε κύκλους δημιούργησε ένα νηπιαγωγείο όχι τυποποιημένο όπως τα περισσότερα αλλά σε κυκλικό σχεδιασμό.
Έρευνες δείχνουν πως πολλοί μαθητές πρώτης σχολικής ηλικίας παρουσιάζουν ένα έντονο εκνευρισμό που πολλές φορές οφείλεται στο χώρο και το σχεδιασμό της αίθουσας σε μικρά τετραγωνικά τμήματα- γωνιές.
Στην ομιλία του στο TED Talk αναφέρει όλες τις λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο εγχείρημα.


Ενημέρωση: 18-08-2015 13:05 | Αρχείο Κατηγορίας Πολυμέσα