Μάθηση και ημερολόγια καταγραφής


Κατηγορία: Πολυμέσα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΟ τρόπος που εμπλουτίζεται η διαδικασία μάθησης τα τελευταία χρόνια έχει ως στόχο την ενεργότερη συμμετοχή των μαθητών αλλά και τη σταδιακή καθοδήγηση των μαθητών στο να μαθαίνουν τη διαδικασία να μαθαίνουν και να οδηγούνται στην ανακαλυπτική μάθηση.
Πολλά σχολεία χρησιμοποιούν τα λεγόμενα "Travel journals" όπου οι μαθητές ουσιαστικά δημιουργούν δικά τους σχολικά εγχειρίδια προκειμένου να καταγράψουν και να περιγράψουν τον τρόπο που κατανόησαν το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
Στο Normal Park κατά μέσο όρο οι μαθητές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα δημιουργήσουν 4 με 5 σχολικά ημερολόγια. Το σχολικό αυτό εγχειρίδιο είναι προσωπικό για κάθε μαθητή και ουσιαστικά καταγράφει σε κάθε γνωστικό αντικείμενο τη διαδικασία με την οποία οδηγήθηκε στην εκμάθηση του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, είτε πρόκειται για μαθηματικά, είτε πρόκειται για γλώσσα ή μελέτη περιβάλλοντος.
Τα ημερολόγια αυτά οι μαθητές τα παρουσιάζουν στους γονείς του και ουσιαστικά αποτελούν αρχειακό υλικό της εκπαιδευτικής τους πορείας.


Ενημέρωση: 01-09-2014 07:00 | Αρχείο Κατηγορίας Πολυμέσα