Η χρήση ψηφιακών συσκευών στην τάξη


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Μαριάνα Πουτακίδου - marpout@gmail.com


Η μετάβαση της αίθουσας διδασκαλίας στην ψηφιακή εποχή έχει και τα καλά της και τα κακά της. Η εύκολη αποθήκευση εγγράφων λ.χ. εμπίπτει στην καλή πλευρά των πραγμάτων. Η αναγκαιότητα της διδασκαλίας πραγμάτων, όπως η ψηφιακή ιδιότητα του πολίτη (digital citizenship), η πληθώρα των online περισπασμών ή η δαπάνη των ψηφιακών συσκευών βρίσκονται από τη άλλη πλευρά. Όμως όλα τα παραπάνω είναι αμφισβητήσιμα αν οι μαθητές σας δεν έχουν πρόσβαση στις ψηφιακές συσκευές που θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε στην τάξη.


Το εύχρηστο infographic παρακάτω ρίχνει μια ματιά στην τρέχουσα κατάσταση της πρόσβασης σε ψηφιακές συσκευές, ενώ προσφέρει παραδείγματα επιλογών για τη βελτίωση αυτής της πρόσβασης.


 


Σύμφωνα με το infographic η ποιότητα των συσκευών στα σχολεία, είναι άνιση και ανεπαρκής για τις ανάγκες της εκπαίδευσης σήμερα, τη στιγμή που θα έπρεπε να υποστηρίζουν υψηλής ποιότητας περιεχόμενο πολυμέσων και εξατομικευμένη ηλεκτρονική μάθηση.Ενημέρωση: 28-03-2014 09:44 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα