Σαφέστερους «κανόνες» κοινωνικής δικτύωσης χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Μαριάνα Πουτακίδου - marpout@gmail.com


Οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να λαμβάνουν σαφέστερες κατευθυντήριες γραμμές στον απόηχο πολλών πειθαρχικών υποθέσεων, σύμφωνα με εκπαιδευτικά συνδικάτα.


Σύμφωνα με το Γενικό Συμβούλιο Διδασκαλίας της Ουαλίας (GTCW) σε 5 από τις 21 πειθαρχικές υποθέσεις πέρυσι συμμετείχαν εκπαιδευτικοί που αλληλεπιδρούσαν με τους μαθητές μέσω ιστοσελίδων όπως το Facebook.


 


Ο Hayden Llewellyn, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της GTCW, δήλωσε: «Ενώ εμείς χαιρετίζουμε τις εκκλήσεις για σαφέστερη καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση των social media, ο κώδικας αυτός δεν θα πρέπει να είναι ένας κατάλογος απαγορεύσεων».Ενημέρωση: 14-03-2014 10:00 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα