Αφήγηση με όλα τα μέσα


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η διάθεση αλλά και η ανάγκη να δημιουργεί ο άνθρωπος ιστορίες είναι κάτι που συνέβαινε από τα πολύ παλιά χρόνια. Ο άνθρωπος μέσα από τις ιστορίες μεταδίδει γνώσεις, μοιράζεται απόψεις και συναισθήματα.
Η δημιουργία ιστοριών χαρακτηρίζεται από μία μαγική δραστηριότητα όπου δημιουργοί και αναγνώστες μοιράζονται προκειμένου να ενταχθούν στο συναίσθημα που γεννά η ιστορία.
Η δημιουργία της ιστορίας συνδέεται άμεσα με την εποχή και τα τεχνολογικά μέσα που την χαρακτηρίζουν. Είναι λογική συνέπεια η εποχή μας να χαρακτηρίζεται από την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη διαδικασία της αφήγησης και την εμπλοκή διαφορετικών τεχνολογικών μέσων. Οι ιστορίες στην εποχή μας διαθέτουν ήχο, μουσική επένδυση, κινούμενη εικόνα, φωτογραφίες ή και απλή ηχογράφηση.
Παράλληλα, δεν εμπλέκονται μόνο διαφορετικά τεχνολογικά μέσα αλλά και διαφορετικές μορφές τέχνης δημιουργώντας μία νέα τάση με τον όρο transmedia storytelling (διαμεσική αφήγηση).
Ιστορίες από παιχνίδια, κινηματογραφικές ταινίες, ή βιβλία εμπλέκονται δημιουργώντας ιδιαίτερης αισθητικής ψηφιακές αφηγήσεις.
Στο Infographic που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά πέντε βήματα που πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του για να δημιουργήσει μία διαμεσική ψηφιακή αφήγηση.


Ενημέρωση: 03-02-2014 09:34 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα