Ενισχύοντας τη μάθηση


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν βρεθεί μπορστά σε καταστάσεις όπου η προσοχή και η εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει παρουσιάσει πτώση. Το ερώτημα παραμένει το ίδιο για το πως μπορεί ο εκπαιδευτικός να δημιουργεί και να ενισχύει περιβάλλοντα δημιουργικής μάθησης και διδασκαλίας.


Στο άρθρο που δημοσιεύεται από τον Ben Johnson Διευθυντή και επιστημονικό σύμβουλο σε εκπαιδευτικά θέματα αναφέρει πως ποαρατήρησε το γεγονός πως μαθητές την ώρατης διδασκαλίας διατηρούσαν ανοικτές δύο οθόνες έτσι ώστε ότι ερώτηση δεν γνώριζαν να μπορούν να την αναζητούν στο διαδίκτυο.
Συγκεκριμένα, παράλληλα με την οθόνη του ιστοχώρου του μαθήματος χρησιμοποιούσαν και άλλα διαδικτυακά εργαλεία όχι ως μέσο διάσπασης αλλά ως μέσο αναζήτησης περισσοτέρων πληροφοριών.
Η γνώση πλέον είναι στα χέρια των μαθητών οποαδήποτε απλή η δύσκολη ερώτηση μποορύν να την αναζητήσουν άμεσα παό υπολογιστή, φορητή συσκευή ακόμα και το τηλέφωνό τους. Σε αυτό το τεχνολογικό τοπίο αλλά και σε αυτό τον καταιγισμό γνώσεων ο ρόλος του εκπαιδευτικού παραμένει ωστόσο σημαντικός τονίζει ο Ben Johnson αφού αυτός είναι που ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία δημιουργώντας εκπαιδευτικά σενάρια και καθοδηγώντας τον μαθητή σε χρήσιμα ερωτήματα αλλά και στο βασικότερο στο να μαθαίνει πως να μαθαίνει χρησιμοποιώντας και εμπλέκοντας όλα τα τεχνολογικά προϊόντα της εποχής του.Ενημέρωση: 13-01-2014 07:23 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα