Επιχειρήματα και αποδείξεις για τα οφέλη των κοινωνικών δικτύων στη μάθηση


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Ένη Μελιάδου - eni.meliadou@gmail.com


Η χρήση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το άρθρο, συντελεί σε μεγάλο βαθμό στην αποτελεσματικότητα της μάθησης, με πιο σημαντικό αποτέλεσμα την μείωση των απουσιών από το σχολείο, καθώς και την προθυμία των μαθητών να αναλάβουν εργασίες


Όπως αναφέρει το άρθρο, σε μία εποχή όπου ο επίσημοι φορείς της εκπαίδευσης θέλουν να προστατεύσουν τα παιδιά από τους κινδύνους των online γνωριμιών, ή ακόμα και απειλών, καταλαβαίνουμε ότι τα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στην εκπαίδευση. Όμως, η Ελιζαμπεθ Ντελματοφ, έχει άλλη γνώμη και με επιχειρήματα αποδεικνύει ότι τα οφέλη των κοινωνικών δικτύων για τους μαθητές είναι πολύ πιο σημαντικά από τους κινδύνους και η εξισορρόπηση έρχεται μέσα από σχεδιασμένες διδασκαλίες. Μεταξύ των επιχειρημάτων, που αναφέρει, επιθυμεί να παροτρύνει και άλλους εκπαιδευτικούς να ακολουθήσουν το παράδειγμά της, γιατί:


• Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν κερδίσει σημαντικό ποσοστό από τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών και δεν πρέπει να κλείσουμε τα μάτια.


• Όταν οι μαθητές έχουν κίνητρο , μαθαίνουν. Μέσα από αυτά τα εργαλεία δεν αντιμετωπίζουν τις εργασίες ως άχθος.


Η συγγραφέας κατανοεί ότι είναι δύσκολο να πείσει συναδέλφους της που αντιμετωπίζουν με καχυποψία τα εργαλεία, αλλά υπογραμμίζει συμπερασματικά ότι τουλάχιστον μέσα από την εκπαίδευση μπορούμε να αναδείξουμε τα θετικά τους σημεία.

Ετικέττες: facebook, social media, blog


Ενημέρωση: 24-05-2011 12:09 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα