Ο ψηφιακός μαθητής στον 21ο αιώνα


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Ο Marc Prensky είναι διεθνώς αναγνωρισμένος συγγραφέας, σύμβουλος και εκπαιδευτικός σχεδιαστής στους τομείς της εκπαίδευσης και της μάθησης. Είναι από τους πρωτοπόρους στον τομέα της χρήσης ψηφιακών παιχνιδιών για τη μάθηση αλλά και γενικότερα της έννοιας του ψηφιακού μαθητή, του οποίου τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του καθημερινού περιβάλλοντός του αλλά και οι δεξιότητες του δεν βρίσκουν συνέχεια στο σχολικό του περιβάλλον και τη σχολική του ζωή.
Το άρθρο του Marc Prensky που δημοσιεύτηκε στον εκπαιδευτικό ιστοχώρο Edutopia Νέο παράθυρο αναλύει την άποψη και τους προβληματισμούς του σχετικά με τις συνθήκες μάθησης, εκπαίδευσης και διδασκαλίας που δημιουργούνται από την νέα ψηφιακή γενιά.
Ειναι γεγονός πως οι νέοι αλλά κι οι μικρότεροι μαθητές έχουν μία ψηφιακή κατάρτιση και ευχέρεια η οποία αντιμετωπίζεται επιφυλαχτικά από το εκπαιδευτικό σύτημα ή τουλάχιστον αντιμετωπίζετα ως κάτι μη μαθησιακό και εξωσχολικό που δεν μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στη μαθησιακή διαδικασία.
Πολλοί μαθητές αισθάνονται το αίσθημα της απογοήτευσης ή του αποκλεισμού και σίγουρα δεν ρωτούνται για τις εμπειρίες ή τις γνώσεις τους.
Αυτό είναι που τονίζει ο ίδιος μέσα απότο άρθρο του, αυτό που ο ίδιος εφαρμόζει είναι να συνομιλεί, να επικοινωνεί με τους μαθητές αλλά και να αποζητά τη συμμετοχή τους σε επίσημα panel συζητήσεων για εκπαιδευτικά ζητήματα που τους αφορούν άμεσα.


Ενημέρωση: 02-10-2013 15:31 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα