Προετοιμασία για μια Multi-Screen τάξη! (infographic)


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Μαριάνα Πουτακίδου - marpout@gmail.com


Δεν χρειάζεται ένα infographic για να συνειδητοποιήσουμε πως οι μαθητές (και ίσως οι περισσότεροι από τους φίλους, τους συναδέλφους και τα μέλη της οικογένειας μας) είναι για μεγάλα χρονικά διαστήματα στραμμένοι προς μια οθόνη. Οι μελέτες δείχνουν ότι ένα μεγάλο μέρος των καθημερινών αλληλεπιδράσεων, περίπου το 90% γίνεται μπροστά από μία οθόνη.


Σε αυτό το μικρό γραφικό φαίνεται ότι οι περισσότεροι από εμάς είμαστε αρκετά εξοικειωμένοι να λειτουργούμε σε αυτό που ονομάζεται «multi-screen κόσμος» και αυτό είναι άτι που πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν στο σχεδιασμό  των σχολικών δραστηριοτήτων. Τα multimedia δεν είναι μόνο για παρουσιάσεις. Οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν βίντεο, να κάνουν αναζητήσεις στο διαδίκτυο, να κρατάνε σημειώσεις και να αποθηκεύουν πληροφορίες ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας πολλαπλές συσκευές. Αντί να αποσπάτε η προσοχή τους από τις πολλαπλές συσκευές, μπορούν να ασχολούνται με πολλαπλές δραστηριότητες!


 


Σε μια τάξη multi-screen εκμεταλλευτείτε την ικανότητα των μαθητών σας να χρησιμοποιούν πολλαπλές συσκευές ταυτόχρονα.  • Χρησιμοποιήστε κινητές συσκευές για τη λήψη φωτογραφιών και τη σάρωση QR κωδικών.

  • Χρησιμοποιήστε φορητούς και επιτραπέζιους υπολογιστές για την έρευνα στο διαδίκτυο, παρακολούθηση βίντεο, δημιουργία παρουσιάσεων και άλλων εγγράφων.

  • Χρησιμοποιήστε όλες τις συσκευές για την ανταλλαγή, την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, των εκπαιδευτικών, καθώς και τον υπόλοιπο κόσμο!Ενημέρωση: 13-09-2013 09:01 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα