Εκπαιδεύοντας με το Facebook


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Τα κοινωνικά δίκτυα με την εμφάνισή τους αλλά και την χρηστικότητά τους έγιναν αμέσως αγαπητά από το ευρύ κοινό και κυρίως από τους νέους. Ένα παό τα πιο δημοφιλή αλλά και τα πιο δεκτικά σε κριτική είναι το γνωστό σε όλους μας Facebook. Αν το συγκεκριμένο δίκτυο μπορεί να εξυπηρετήσει και εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι ένα ερώτημα που πολλοί εκπαιδευτικοί προσπαθούν να απαντήσουν.
Στο άρθρο που ακολουθεί η Lisa Nielsen αναφέρει και περιγράφει 5 τρόπους που θα μποορύσε το facebook να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία ενισχύοντάς την.
Ακολουθώντας την εκ[αιδευτική πολιτική του κάθε σχολείου ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες της ασφάλειας για τους μαθητές δημιουργώντας έτσι κλειστά groups και ομάδες εργασίας για συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. Επιπλέον, είναι και μία καλή εκπαιδευτική πρακτική σε διαφορετικούς ρόλους κοινότητας και ομάδας αφού σε μεγαλύτερα παιδιά ο καθένας μπορεί να είναι συντονιστής ή administrator μίας σελίδας.
Θέλοντας να ενισύχει την εκπαιδευτική χρήση του facebook η Lisa Nielsen παραθέτει και τα προφίλ κάποιων σχολείων (π.χ https://www.facebook.com/nchslibrary Νέο παράθυρο) που χρησιμοποιούν ήδη το facebook αφού όπως έδειξαν μελέτες και παρατηρήσεις εκπαιδευτικών που το χρησιμοποιούν αυτό ενίσχυσε το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των μαθητών τους.


Ενημέρωση: 15-08-2013 13:34 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα