Η τάξη "ανάποδα" με την βοήθεια της τεχνολογίας!


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Μαριάνα Πουτακίδου - marpout@gmail.com


Οι εκπαιδευτικοί διεθνώς πειραματίζονται με νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Από τα iPads μέχρι τα e-βιβλία, η τεχνολογία μέσα στην σχολική τάξη επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να ανακαλύψουν εκ νέου το επάγγελμά τους.


Ένας από τους πιο ενδιαφέροντες τρόπους με τον οποίο η τεχνολογία εισέρχεται στην σχολική τάξη ονομάζεται “flipping”. Η ιδέα είναι απλή: Με τη βοήθεια της τεχνολογίας οι εκπαιδευτικοί δίνουν στους μαθητές video-διαλέξεις και εκπαιδευτικό υλικό που μπορούν να το μελετήσουν online από το σπίτι τους. Έτσι η ώρα του μαθήματος αξιοποιείται επιλύοντας πιθανά προβλήματα που προέκυψαν, με τον εκπαιδευτικό αντί να παραδίδει μάθημα από την έδρα, να περιφέρεται ανάμεσα σε ομάδες μαθητών και να «διδάσκει» έναν-έναν μαθητή.

 

 

 

Οι τεχνολογίες που εμπλέκονται είναι συστήματα διαχείρισης μάθησης και διαδραστικές πλατφόρμες περιεχομένου. Χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνολογίες, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθούν το αν οι μαθητές κάνουν την προεργασία έξω από την τάξη και το πόσο καλά την κάνουν. Καθηγητές και μαθητές αναφέρουν ότι το flipping βοηθά στην βελτίωση της βαθμολογίας, ενώ κάνει την εκπαιδευτική διαδικασία πιο ευχάριστη και ενδιαφέρουσα.

Ετικέττες: flipping, online


Ενημέρωση: 14-06-2013 08:45 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα