Δικτυωμένοι μαθητές σημαίνει δικτυωμένοι εκπαιδευτικοί


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Οι τεχνολογίες τους διαδικτύου και τα εργαλεία συνεργατικής μάθησης, τα εκπαιδευτικά δίκτυα αλλά και οι δυνατότητες για εξ'αποστάσεως μάθηση που προσφέρονται πλέον είναι ολλά και βέβαια χρησιμοποιούνται από πολλούς εκπαιδευτικούς.
Το ζητούμενο στις μέρες μας δεν είναι μόνο να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί όλα τα σύγχρονα εργαλεία και πλατφόρμες αλλά να καταφέρουν να καλλιεργήσουν στους μαθητές και φοιτητές μία ψηφιακή ορθή συμπεριφορά και κυρίως να καταφέρουν να εγείρουν με αυτά τα εργαλεία το ενδιαφέρον τους και να τους εμπλέξουν στη μαθησιακή διαδικασία με πιο ενεργό τρόπο.
Ο Chip Paucek στο δημοφιλή ιστοχώρο Edudemic αναφέρει πέντε εύκολους τρόπους με τους οποίους ένας εκπαιδευτικός μπορεί να ενεργοποιήσει με τη χρήση του διαδικτύου τους μαθητές τους να συμμετέχουν περισσότερο και βέβαια να παραμείνουν συνδεδεμένοι.
Βασικά κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει πρώτα να εξοικειωθεί ο ίδιος με τη πλατφόρμα που χρησιμοποιεί και βέβαια να παραμένει ενήμερος για τις τελευταίες εξελίξεις σε σ΄χεση με την εξ' αποστάσεως εκπαδιευση και τα συνεργατικά εργαλεία. Παράλληλα, θα πρέπει να έιναι και ο ίδιος συνδεδεμένος έτσι ώστε να είναι διαθέσιμος σε ερωτήσεις και απορίες διαδικτυακά των μαθητών του δημιουργώντας τους έτσι ένα κλίμα ασφάλειας αλλά και σταθερής διαδικτυακής υποστήριξης.
Έτσι μέσω της πλατφόρμας ή των έργαλείων της επιλογής του θα πρέπει να αναθέτει σε τακτά χρονικά διαδτήματα ομαδικές εργασίες, αλλά και να παρέχει όλο το κατάλληλο υλικό που χρειάζονται οι μαθητές τους προκειμένου να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους.
Το βασικότερο είναι να διατηρεί ο ίδιος μία σταθερή παρουσία στο διαδίκτυο υποστηρίζοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο τη σπουδαιότητα χρήσης και αξιοποίησης των νέων αυτών τεχνολογιών.


Ενημέρωση: 10-06-2013 07:03 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα