Η εκπαίδευση σήμερα


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Οι νέες εξελίξεις και οι νέες συνθήκες στον χώρο της εκπαίδευσης αλλά και γενικότερα της μάθησης έχει οδηγήσει σε μία νέα ορολογία λέξεων και θεωριών όπως PLN, PBL, MOOC, APPR – Blended Learning, Flipped Classroom. Σε πολλούς εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιητηές ή γονείς τα αρχικά αυτά ή η ορολογία φαντάζει εντελώς άγνωστη.


Στο άρθρο που ακολουθεί παρουσιάζεται μία ανασκόπηση όλων αυτών των εννοιών και εκπαιδευτικών διαδικασιών. Τι είναι ακριβώς το μοντέλο υβριδικής μάθησης και πως αυτό συνδυάζεται με τη δημιουργία προσωπικού δικτύου των εκπαιδευτικών. Τι γνωρίζουν οι μαθητές για τα λεγόμενα MOOC και ποιες οι γνω΄σεις τους πάνω στο θέμα τηςε νέας τάσης μάθησης που συνδυάζει κινητές συσκευές και εξ' αποστάσεως μάθηση. Σε μία σύντομη παρουσίαση αναλύονται, τα για πολλούς άγνωστα αυτά ακρωνύμια που πλέον δεσπόζουν στον τομέα της εκπαίδευσης μέσα από απλές εξηγήσεις και παραδείγματα έτσι ώστε να έχουμε όλοι την απαραίτητη πληροφόρηση.Ενημέρωση: 05-06-2013 11:11 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα