Εκπαίδευση 3.0


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η χρήση των νέων τεχνολογιών και των συνεργατικών μέσων στον εκπαιδευτικό χώρο είναι πλέον μία πραγματικότητα που τείνει σταδικά να γίνει "συνήθεια" έτσι ώστε αυτά που ονομάζουμε νέα μέσα να θεωρούνται πλέον παλαιότερα σε σχέση με τα νέα.


Ο ιστός 2ης γενιάς ήταν αυτό το σημείο που καθιέρωσε και τη συμμετοχικότητα του χρήστη του διαδικτύου αλλά και την αλληλεπίδρασή του. Η συμμετοχή, η δημιουρία και ο διαμοιρασμός αρχείων, σκέψεων και γνώσεων αποτέλεσε μία επαναστατική δραστηριότητα για εκείνη την εποχή σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Η εκπαίδευση επωφελήθηκε από αυτή τη δυνατόττητα και έτσι μετη χρήση νέων μεθόδων ενισχύθηκε η δημιουργικότητα, ή συμμετοχικότητα ή συνεργασία αλλά και η καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού. Σταδιακά όμως μία νέα εποχή διαφαίνεται, μία νέα εποχή στο διαδίκτυο και άρα και μία νέα εποχή στον χώρο της εκπαδίευσης που σχετίζεται με την τεχνολογία. Στο άρθρο του ο Terry Heick αναφέρεται στα 8 βασικά χαρακτηριστικά της Εκαπίδευσης 3.0. Συγκρίνοντας τις δύο προηγούμενες τεχνολογικές εποχές ο αρθογράφος τονίζει πως το επόμενο "βήμα" για την εκπαίδευση σημαίνει πως θα δημιουργείται και θα ορίζεται μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο, ως εκπαιδευτικά θέματα δεν θα θεωρούνται αποσπασματικά κάποια αντικείμενα αλλά όλο το περιβάλλον προσφέρει ευκαιρίες μάθησης, εκπαιδεύση θα γίνεται όχι αυστηρά μόνο με το ζεύγος εκπαδιευτικός - μαθητής αλλά και μαθητής- περιβάλλον, μαθητής και άλλοι ειδικοί θα υπάρχει ένας συνεργατικός δομισμός της γνώσης. Ο Terry Heick μέσα από έναν συγκριτικό πίνακα μας δίνει τα βασικά χαρακτηριστικά κατά τη γνώμη του για την επόμενη γενία και της εκπαίδευσης και της μάθησης.Ενημέρωση: 27-03-2013 09:50 (Δημιουργία: 26-03-2013 21:34) | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα