Τα έντεκα πιο δημοφιλή δαδικτυακά μαθήματα


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Τα διαδικτυακά μαθήματα είναι μία σύγχροινη πραγματικότητα που εξυπηρετεί τόσο σε χρόνο, χρήμα αλλά και ποικιλία και ευκολία μαθητές φοιτητές αλλά κυρίως και εργαζόμενους.
Η φυσική παρουσία στα παραδοσιακά θρανία και έδρανα έχει αντικατασταθεί από την οθόνη του υπολογιστή μας ή της φορητής μας συσκευής. Οι δυνατότητες παρακολούθησης on line Μαθημάτων στην εποχής μας είναι πολλές. Στο άρθρο ο Jeff Dunn παρουσιάζει συνοπτικά τη λίστα με τα έντεκα πιο σημαντικά μαθήματα μέσω διαδικτύου.
Συγκεκριμένα αναφέρεται σε γνωστούς καθηγητές και τα μαθήματά τους όπως στον David Evansτου οποίου τα μαθήματα μπορεί κανείς να τα παρακολουθήσει μέσω της πλατφόρμας Udacity ή στον Brian Caffo με εξειδίκευση στο γνψστικό αντικείμενο τνω μαθηματικών. Δεν απουσιάζει από τη λίστα η γνωστή πλέον Khan Academy οπόυ μπορεί κανείς να παρακολουθήσει μαθήματα από τον ίδιο τον Salman Khan καθηγητή και ιδρυτή της γνωστής ακαδημίας.
Η λίστα συνεχίζεται με πολύ γνωστά ονόματα και πανεπιστήμία αλλά και ιστοχώρους που υπάρχουν διαθέσιμες οι διαλέξεις και τα συγκεκριμένα μαθήματα.


Ενημέρωση: 27-12-2012 13:46 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα