Η σχέση του προφίλ δασκάλων στο facebook με την μάθηση.


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Ένη Μελιάδου - eni.meliadou@gmail.com


Το προφίλ μας στο facebook συνδέεται με την εικόνα που θα σχηματίσουν οι υπόλοιποι χρήστες, όταν, όμως, είμαστε δάσκαλοι, μας ενδιαφέρει περισσότερο η επίδραση που θα έχει στους μαθητές.
Σύμφωνα με την έρευνα όταν οι δάσκαλοι αποκαλύπτουν ένα μικρό ποσοστό προσωπικών πληροφοριών στο προφίλ τους στο facebook , ανεβάζοντας φωτογραφίες, στέλνοντάς μηνύματα σε φίλους, εκλαμβάνεται θετικά από τους μαθητές του. Γιατί τότε οι μαθητές ταυτίζονται εν μέρει με το κοινωνικό του πρόσωπο και εντοπίζουν ομοιότητες μεταξύ της δικής τους πραγματικότητας και του δασκάλου τους. Το αποτέλεσμα είναι το πραγματικό προφίλ του δασκάλου να κερδίζει την εμπιστοσύνη της τάξης. Μέσα από το Facebook, λοιπόν, αποδεικνύεται ότι ο δάσκαλος έχει κοινωνική ζωή και ενδιαφέροντα εκτός της σχολικής κοινότητας και αυτό είναι ένα στοιχείο που ικανοποιεί ιδιαίτερα τους μαθητές. Βέβαια υπάρχει και η άλλη όψη , δηλαδή όταν δεν συμβαδίζει η εικόνα του στο facebook με την εικόνα του στην τάξη, αυτό προβληματίζει και δημιουργεί εκνευρισμό στα παιδιά.
Ετικέττες: facebook, teacher, profil


Ενημέρωση: 17-05-2011 11:31 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα